צוות מיוחד ייבחן בתוך כשבועיים הגבלת עיקולי חשבון בנק לסכום החוב בלבד • הצוות הוקם על ידי יו"ר ועדת החוקה של הכנסת לנוכח דרישת ח"כ אורי מקלב לבחון את מדיניות העיקולים הבלתי שיווניות

ועדת החוקה של הכנסת דנה הבוקר בנושא דרכי האכיפה והגבייה של הרשויות השונות, בהתאם לפקודת המיסים גבייה לבקשת ח"כ מיכאלי. הדיון נסוב סביב הדרכים לשינוי החוק המנדטורי הישן המעניק סמכויות רבות מידי לרשויות השונות בעת גביית חובות, תוך פגיעה דרקונית בציבור ושלא לצורך.

"יש לשנות את הפקודה הנוכחית משתי סיבות: האחת משום שיש אפשרות גבייה אחרת, באמצעות רשות האכיפה והגבייה, בה ישנה שקיפות רבה יותר, מגבלות רגולטוריות, מנגנונים מפוקחים ובעלויות סבירות – כך שהחוב לא יתפח למימדים של מאות אחוזים כפי שנעשה היום מכוח סמכות פקודת המיסים גבייה. הסיבה השנייה היא משום שהעיקול מוטל עוד לפני בירור החוב, כאשר הרשות הופכת לשופטת ומגבילה את חשבונו של החייב", אמר בדיון חבר הוועדה ח"כ אורי מקלב.

ואילו השניה, "מאז שהרשויות השונות הוציאו את גביית החובות לחברה חיצונית, חל זינוק דרמטי בעלויות האכיפה. אותן חברות חיצוניות מבססות את הרווחים שלהם מעצם עיכוב החיוב. הם גובים כספים על כל פעולה, ולכן מעוניינים בכמה שיותר פעולות. למשל, אם ישנה אפשרות להטיל עיקול בצורה ידנית בעלות גבוהה וישנה אפשרות להטיל עיקול אלקטרוני בעלות מופחתת משמעותית אותן חברות – כדי להעצים את רווחי הגבייה שלהם – מעדיפות את הגבייה הידנית, בסופו של עניין אין יחס ביו הוצאת הגביה לגובה החוב".

עד לשינוי החוק, הבהיר מקלב, יש לשנות את מדיניות העיקולים הנוכחית של הרשויות, כאשר הם מעקלים חשבונות בנק של חייבים ללא מגבלה של סכום או לכל חשבונות הבנק של החייב – כשמהלך זה לבדו עשוי לגרום לדרדור מצבן הכלכלי של משפחות לא מעטות. "איזה היגיון יש בעיקול של כל חשבונות הבנק של אדם? כאשר הוא חייב 100 שקל בלבד יכולים לעיתים לעקל אלפי שקלים נוספים וכל פעולותיו מוגבלות. העיקול בצורה הזו גורם לדרדור מצבן הכלכלי של משפחות רבות ובסופו של דבר לנזק משמעותי הרבה יותר ויש לשנות זאת בהקדם".

לנוכח דרישת ח"כ מקלב הודיע יו"ר הוועדה, ח"כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי), על הקמת צוות מיוחד שיבחן את הנושא בתוך שבועיים ויגבש המלצות שייושמו עוד לפני חג הפסח.