שר האוצר משה כחלון בהתייחסות רשמית ראשונה לדיווחים על הרחבת הממשלה וצירופה של המחנה הציוני אל לקואליציה לדבריו הבדיקה הפלילית בעניינו של יושב ראש המפלגה קטעה את המגעים שכבר היו בשלבים מתקדמים מאוד ולקראת חתימה על הסכם

שר האוצר משה כחלון אמר היום בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי התקיימו מגעים מתקדמים להרחבת הממשלה וצירופה של המחנה הציוני לקואליציה, וכי פתיחת הבדיקה בעניינו של הרצוג קטעו את המגעים.

כחלון אמר "כשהתפרסמה החקירה הם היו ערב הצטרפות לממשלה, מסתבר שהיו מגעים לכניסה לממשלה בין ביבי לבוז'י, והחקירה פשוט הרחיקה את זה. ההערכה הפוליטית שלי היא שהמפלגה הראשונה להיכנס לממשלה היא העבודה, יש בעיות בליכוד, יש קושי גדול מאוד… חייבים רוב מוצק ו-61 זה קשה עד בלתי אפשרי".

במחנה הציוני מכחישים לחלוטין את הדיווחים הללו ואת דבריו של כחלון: "דברי כחלון מבטאים בעיקר משאלת לב שלו ושל דרעי בשבועות האחרונים להרחיב את הקואליציה. בתקופה האחרונה הגיעו כל מיני שליחים, בעיקר מטעמם, אבל לא היו מגעים משמעותיים".