במאמצים קדחתניים סופיים הסתיימו עבודות השיפוץ באוהל כ"ק מרן רבינו רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדאמסק בעל תפארת שלמה שבמרומי בית העלמין בעיר ראדאמסק שבפולין • רבים צפויים לפקוד את הציון הק' ביום שישי הבעל"ט יום ההילולא המאה וחמישים.

שיפוצים נרחבים באוהל על הציון הק' של ה"תפארת שלמה" בראדאמסק. במאמצים קדחתניים סופיים הסתיימו עבודות השיפוץ באוהל כ"ק מרן רבינו רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדאמסק בעל תפארת שלמה שבמרומי בית העלמין בעיר ראדאמסק שבפולין.
מ'הוועד העולמי דחסידי ראדאמסק' המנהל את עניני האהל הק' ובית העלמין דראדאמסק נמסר שעקב הגשמים ומזג אויר הקשה באיזור ראדאמסק בתוספת בלאי טבעי נפגע האהל, מבפנים ומבחוץ, כבר באמצע החורף הוחלט על תיקון גג האוהל, ולפני כמה שבועות הוחלט לשפץ גם את פנים האוהל.
בתקוה שבימים אלו יסתיימו העבודות לרווחת המתפללים הפוקדים את הציון הק' לקראת יומא דהילולא המאה וחמישים של כ"ק מרן רבינו התפארת שלמה זיע"א, החל בערב ראש חודש ניסן.
באוהל הק' טמונים יחד עם התפארת שלמה בנו מ"מ הרה"ק רבי אברהם יששכר זצ"ל בעל חסד לאברהם, ואחיו הגה"ק רבי צבי מאיר זצ"ל אבד"ק ראדאמסק, ונכדו הרה"ק רבי יחזקאל בעל הכנסת יחזקאל. בצד האהל טמונים כמה נכדי התפארת שלמה לדורותיהם, ובצד האחורי של האהל נטמנה אמו של התפארת שלמה, והרבנית הצדקנית ע"ה.
יצויין שכידוע בקרב העסקנים, הרי אהלו של התפארת שלמה, הוא האהל היחיד ברחבי פולין שנשאר בשלימותו עומד על תילו ושרד את השואה. הרב יחזקאל בעסער זצ"ל סגן נשיא אגו"י בארה"ב ומזקני חשובי חסידי ראדאמסק, כותב בספרו "מן העבר אל העתיד" קבוצת מאמרים נבחרים מפרי עטו, שאחרי השואה הצביעו החסידים על העובדא שהתפארת שלמה הוא זה שהקים את האהל על ציון הרבי רבי אלימלך בליזענסק, ומן השמים זכה שאהלו נשאר עומד על מכונו.
הציון הקדוש הפך בשנים האחרונות למוקד משיכה לרבים, ומקום תפילה לשפוך שיח לשוכן מרומים. ובפרט בעניני פרנסה והצלחה, כי הובא בספה"ק שהרה"ק מצאנז הדברי חיים זיע"א אמר ש'מפתחות הפרנסה' נמסרו לידי התפארת שלמה בראדאמסק. ורבים נושעו במקום קדוש זה.
לפני כמה שנים הוצב בשטח הכהנים אהל קטן להכנסת אורחים ע"י הוועד העולמי דחסידי ראדאמסק, לרווחת קהל העולים על הציון. בתקוה שבתקופה הקרובה יוכלו לברך על המוגמר בהקמת בנין ההכנסת אורחים קרוב לשטח ביה"ח, שכפי התכנית יוקם שם ביהמ"ד, מקוה, חדרי הכנסת אורחים, וחדרי אוכל.
לקראת יומא דהילולא קדישא שחל בערב שב"ק הבעל"ט, יצאו קבוצות נכבדות מארה"ק ומארה"ב בראשות נכדי התפארת שלמה זקני חסידי ראדאמסק וצאצאיהם לשבות בעיר ראדאמסק ליום שישי יומא דהילולא והשבת קודש הסמוך לו, ויעלו לחלקת הציון בסמוך לשבת לתפילת רבים.
מערכת תאורה מיוחדת הותקנה במקום להאיר את חלקת האהל ואת דרכי הגישה לאהל מהכניסה העליונה לבית העלמין, הדרך המיוחדת לכהנים שכבר נסללה אחרי הסתלקותו של התפארת שלמה, לכבוד צאצאיו משבט הכהנים שיוכלו לגשת קרוב לאהל הקדוש.
סעודות השבת והלינה יתקיימו במלון זאמטשעק שכבר הורגל לכך בחמש עשרה שנים האחרונות, ועקב הרישום הגדול של משתתפי הנסיעה, הוצרכו לשכור חדרים בסמוך למלון, וחדרים מיוחדים הוכנו לקלוט את מאות המשתתפים בנסיעה הקדושה לראדאמסק, שכבר הפך למעין מסורת, בידי הוועד העולמי דחסידי ראדאמסק.
במשך השבת יושמעו דרשות ודברי תורה מבאר תורתו של התפארת שלמה זיע"א, שספרו הקדוש הוא נחלת הכלל והפרט, והוא הספר החסידי היחיד על התורה ומועדים שזכה לכל כך הרבה מהדורות. לכבוד השבת התועדות יובא לראדאמסק הספר תורה של מרן התפארת שלמה זיע"א ששרד את השואה, ולפני כשלושים וחמש שנים ניצל ותוקנו בו כמה יריעות, ושוב יקראו בו קריאת התורה פרשת תזריע ופרשת החודש.
אחרי השבת ימשיכו קבוצות קבוצות לפקוד את קברי הצדיקים בפולין, בליזענסק, בקוזניץ, לובלין, גור, קוצק, ווארשא, סוכטשוב, ראדושיץ, ויערכו תפילות עבור הכלל והפרט.

צפו בתמונות מהשיפוצים הנרחבים באוהל בציון הק':

רדומסק (1)רדומסק (2) רדומסק (3) רדומסק (4)