מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א יצא בהוראה מיוחדת ליהודי צרפת שלא יעלו לארץ לפני שיש להם פתרון חינוכי תורני ראוי לילדיהם

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א יצא בהוראה מיוחדת ליהודי צרפת שלא יעלו לארץ לפני שיש להם פתרון חינוכי תורני ראוי לילדיהם

ישנה מצוקה גדולה במוסדות החרדיים שמתאימים ליהודי הקהילה החרדית של יהודי צרפת, ומנגד פעילות מאסיבית של "הסוכנות היהודית" לפעול להעלאת יהודי צרפת לארץ ישראל תוך הפניית המשפחות לחינוך שאינו חרדי ומשפחות רבות נפלו והתפתו ועלו לארץ ללא פתרון ראוי של חינוך חרדי איכותי כפי שהיה להם בצרפת

המכתב המיוחד חתום על ידי מרן שר התורה שליט"א

מכתב הגרח''ק לרבני צרפת

בפגישה עם נציגי הקהילה מסר מרן הגר"ח קנייבסקי דברי חיזוק שיפעלו בכל כוחם בנידון, וכן ענה לשאלותיהם של העסקנים הפועלים בנושא.

פעולות למען יהודי צרפת.

בימים אלו נערכים ירידים בערים שונות בצרפת ומטרתן לעזורמ ליהודי צרפת המתכוונים לעלות בשנה הבאה לארץ לקבל את המידע הנדרש לאיזה מוסדות חינוך ניתן לרשום את ילדיהם וכן לקבל מידע על מקומות תעסוקה עבור בני המשפחה.

בתקופה האחרונה יש עלייה גדולה בכמות היהודים תושבי צרפת המתכוונים לעלות לארץ ישראל גם בעקבות מעשי הטרור שאירעו בפריז כזכור לפני כמה חודשים.

רבנים ועסקנים חוששים כי רבים מבני ציבור שומרי תורה ומצוות מצרפת לא ייקלטו כראוי במוסדות החינוך התורניים בארץ מכיוון שאינם ערוכים כראוי לקבל את התלמידים החדשים מצרפת וקליטתם אם תהיה כושלת עלולה לדרדרם ברוחניות.

בעקבות המצב וחששם של רבים מבני צרפת בעקבות המצב שלח כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א מארה"ב קבוצת עסקנים בראשות בנו הרה"צ ישכר דוב טויב שליט"א לחזק את יהודי צרפת ופועלים בריכוזים שונים שם מתגוררים יהודי צרפת.

האדמו"ר מקאלוב שליט"א שלח מכתב חיזוק שבו מאריך האדמו"ר בדבר הצורך לחיות באמונה וישוב הדעת ומבקשם לחשוב היטב האם הם אכן חיים במקום סכנה ולא למהר ולהסיק מסקנות חפוזות בדבר המשך המגורים בצרפת.

בהמשך המכתב מעורר האדמו"ר בעניין קדושת ארץ ישראל והצורך להקפיד בה על קלה כבחמורה מפני קדושת המקום. ומסביר כי גם בארץ ישראל ישנם אירועי טרור רבים. ומי שבכוונתו לעקור עם משפחתו לארץ ישראל צריך לבדוק היטב את הסביבה הרוחנית שישהה בה ומה הן מוסדות החינוך שילדיו יתחנכו.

המכתב שתורגם לצרפתית משפיע רבות על עסקני ציבור שומרי התורה בצרפת. המכתב הופץ בכ80 אלף עותקים ברחבי צרפת. רבים מהם שומרים על קשר הדוק עם האדמו"ר שליט"א אשר מגיע רבות לצרפת בשלושים השנים האחרונות לחיזוק הדת.

ביום-השנה הרביעית לפיגוע בטולוז נערכה אסיפה במעונו של האדמו"ר שליט"א לאור הקריאות ליהודי צרפת לעלות לארץ ישראל.במהלך האסיפה הביע האדמו"ר דאגה רבה מכך שלאחר בדיקה נודע כי תלמידים רבים במוסדות התורניים דיווחו כי בני משפחותיהם מתכוונים לעלות לארץ ישראל. ולילדיהם אין אפשרות להכניסם ללימודים במוסדות תורניים בארה"ק. כמו"כ התברר כי חלק מהמשפחות כבר רשמו את ילדיהם למוסדות חילוניים בארץ לאחר שיכנועים בירידים השונים שנערכו למען עליית יהודי צרפת לארץ.

בסיום האסיפה הוחלט שיש לגייס מיידית סכומי כסף למען מוסדות התורה בארה"ק כדי שיוכלו להיערך באופן הראוי ביותר לקליטת ילדי צרפת שיתחנכו במוסדות התורה. כמו"כ הוחלט לפעול בדרכים שונות כדי למנוע מתלמידים שהתחנכו במוסדות תורניים בצרפת מלעבור ח"ו למוסדות שאינם ע"פ דרך התורה והיראה.