בירושלים נפטר הרה"ח רבי ישראל ברנשטיין ז"ל - מזקני חסידי צאנז בירושלים. עם פטירתו נעלמה אחת מדמויות הידועות משרידי דור דעה

מעיה"ק ירושלים מגיעה בשורת פטירתו של הרה"ח הישיש רבי ישראל ברנשטיין ז"ל מזקני חסידי צאנז. עם פטירתו נעלמה מעיה"ק אחת מדמויותיה הידועות משרדי דור דעה שהיווה דוגמה חיה לדור הצעיר.

ab

הרב ישראל ברנשטיין נולד בשנת תרצ"ג בירושלים לאביו הרה"ג רבי יעקב חנניה ברנשטיין ראש מוסדות חיי עולם בנו של הגאון רבי ירוחם פישל יהושע ראב"ד עדת החסידים בעיה"ק ירושלים. בהגיעו לפרק האיש מקדש, הקים את ביתו מרת ליבא בת הרה"ח ר' משה לייב אייכנשטיין ז"ל. בשנים הראשונות לאחר נישואיו קיבל היתר הוראה והסמכה מהרה"ק מטשעבין והגרי"ש אלישיב זצ"ל.

היה מוכר לרבים בעיה"ק ירושלים בזכות החנות המינולגית "הקטוגרף" במאה שערים אשר במשך עשרות שנים ייצר בה את מה שמכונה בקרב בני ירושלים ה"מזרח" המפורסמים לסוכות, בדים מעוצבים לקישט קירות הסוכה. נמנה על חשובי וזקני חסידי צאנז בעיה"ק ירושלים והיה קשור בלב ונפש בכ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א

בשנה האחרונה לאחר שנוו"ב ע"ה נלקחה לעולמה, חלה והסתגף ביסורים קשים אולם מכריו מספרים כי תמיד נשאר עם אותה השמחה שאפיינה אותו תמיד. זכה והותיר אחריו בנים וחתנים וצאצאים רבים הצועדים כולם בדרך הישר והטוב.

הלוויתו תצא היום בשעה 13.00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר הר הזיתים – שם ייטמן.