שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ב' בניסן’ תשע”ו

המבשר א מצורע המודיע א מצורע יתד א מצורע שחרית א מצורע