יו"ר הועדה לפניות הציבור ח"כ ישראל אייכלר בסיור אצל הנבחנים לרבנות: "הסריקות של המבחן יגיעו תוך שבוע לידי הבודקים" • היום התקיים מבחן לרבנות מאורגן לראשונה על ידי חברה חיצונית

לאחר סדרת דיונים בועדה לפניות הציבור, בקשר לסחבת בתוצאות המבחנים לרבנות ולדיינות, התקיים היום מבחן לרבנות מאורגן לראשונה על ידי חברה חיצונית.

בעבר התעכבו הסריקות של המבחנים למשך שבועות ארוכים, בטרם הגיעו לבודקים. לאחר שהתוצאות הגיעו לרבנות, הם התפרסמו לאחר כמה חדשים טובים. זעקת הנבחנים עלתה בדיונים שהתקיימו בוועדה לפניות הציבור בכנסת, עם כל הגורמים הרלוונטים.

לאחרונה הוציאה הרבנות הראשית את הארגון המנהלי של המבחנים לידי חברה חיצונית שהתחייבה לזרז הליכים מינהליים. זאת בלי לגעת בשאלות ובתשובות ובזהות הנבחנים, כנהוג במבחנים דומים של משרד החינוך. היום נבחנו אלפי רבנים צעירים במלון רמדה בירושלים. זאת לאחר לחץ יו"ר הועדה ומנכ"ל משרד הדתות והרבנות לקיים מבחן נוסף, עוד לפני חג הפסח.

בסיור שערך ח"כ ישראל אייכלר בעת הבחינה, הובטח לנבחנים כי סריקות המבחנים יגיעו הפעם לבודקים תוך שבוע ימים. הבודקים יחזירו את המבחנים והציונים, תוך שלושים יום. אייכלר הודיע למנהלי הרבנות כי הועדה דרשה לפרסם תוצאות מבחן 45 יום לאחר הבחינה. גם אם נוסיף את חופשת ימי הפסח, אנו מצפים שעוד לפני חג השבועות, התשובות צריכות להתפרסם לטובת כל הנבחנים. "זכותם של הנבחנים לדעת במהירות האפשרית, אם עברו ואיזה ציון קיבלו במבחנים, עליהם עמלו קשה" – אמר.

אייכלר ציין במהלך הסיור את שיתוף הפעולה וההשתדלות של ראשי הרבנות ומנהלי משרד הדתות והשר לעניני דת, דוד אזולאי, לזירוז הליכים ביורוקרטיים וארגוניים. כן ציין את ההתארגנות המהירה של החברה הזוכה במכרז המבחנים. הם הצליחו לקיים את הבחינה בצורה מסודרת ומאורגנת.

"אני שמח שהתקבלה דרישת הציבור, לקיים מבחן נוסף לרבנות, עוד לפני הפסח. אלפי אברכים הגיעו מכל רחבי הארץ. הם יושבים בצורה מופלאה ושקטה ועונים בכתב על שאלות מעמיקות ומתאגרות. אפילו רבנים שכבר יושבים על מדין, יצטרכו להתייגע לענות בפירוט כזה על השאלות המורכבות. אני גאה באברכים שיושבים והוגים בתורה ויודעים לענות על כל מקורות ההלכות על בורין. אשריכם ישראל שצעיריהם עמלים בתורה ובקיאים בפרטי ההלכה ובדעות השונות ובמקורות של כל הלכה, דבר דבור על אופניו" – אמר אייכלר.