גם בימין מקשרים בין פיגועי הטרור לנעשה בהר הבית, אך מהכיוון ההפוך • פעיל הימין יהודה גליק המעודד את העליה להר, מסביר כי בעקבות הרחקת הפורעים מההר, חלה ירידה בהיקף פיגועי הטרור

רבים טענו כי העליה היהודית להר הבית, מתסיסה את השטח וגורמת לעליה בפיגועי הטרור ברחבת הארץ. היום, בהודעה שכתב פעיל הימין יהודה גליק, מראשי המעודדים את העליה להר, שנאסרה על ידי מרבית גדולי ישראל לדורותיהם, הוא מקשר בין אירועי הר הבית לאירועי הטרור.

"במשך שנים השתתפנו בועדות בכנסת והתרענו שאם לא ירחיקו את המוראביטון והמוראביטאת מהר הבית, ואם לא יוציאו את התנועה האסלמית הצפונית מחוץ לחוק, הרי שהאלימות בהר הבית תתפשט לכל העיר ולכל הארץ", כתב גליק.

לדבריו, "פעם אחר פעם זילזלו בנו. אמרו שאנחנו לא מבינים כלום. שהאלימות תחת שליטה ואם יוציאו אותם מחוץ לחוק הארץ תבער. כיום כאשר כל מה שאמרנו קרה.הארץ נשטפה באלימות. לאחר שהמדינה סופסוף הוציאה את הפורעים מחוץ לחוק, דוקא אז, האלימות נרגעה", ציין.