מבני ברק מגיעה הידיעה על פטירתו של הרה"ח רבי פנחס מנחם זליג ברסלר ז"ל מחשובי חסידי גור בבני ברק המוכר לרבים מבעלי המסעדה הותיקה "קורניק מוכן ומזומן" בבני ברק בן 77 בפטירתו.