כמה גדולים עיני חכמים..
עכשיו יגידו שכבר א"א להאבק אלא צריך להתפשר עם בג"ץ…