רגע לפני שאנו נכנסים לחג האביב, קבלו הצצה מרהיבה משדות הפרחים בקיבוץ ניר יצחק אשר בדרום הארץ מתוך עדשת מצלמתה של הדס פרוש מפלאש 90

A dog runs through colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

A dog runs through colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???

Colorful flower fields at Kibbutz Nir Yitzhak in Southern Israel, on April 15, 2016. Photo by Hadas Parush/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ???? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???