ראש ממשלה , מחפש בעיות חדשות כאילו שאין לו בעיות בארץ בכלל. מתגרה באומות העולם ומסבך את ישראל.