הצלחה רבה נרשמה בימים אלו במוסקבה, לקראת סיום פרויקט "מעות חיטין" בחלוקת סלי מזון מכובדים וגדולים למשפחות יהודיות נזקקות וברוכות ילדים במוסקבה • הפרויקט מתנהל מזה שנים על-ידי "קופת מתן בסתר - מוסקבה" תחת פיקוחו וברכתו של רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר

הצלחה רבה נרשמה בימים אלו במוסקבה, לקראת סיום פרויקט "מעות חיטין", בחלוקת סלי מזון מכובדים וגדולים, למשפחות יהודיות נזקקות וברוכות ילדים במוסקבה.
המבצע כולו החל מיד לאחר חג הפורים, כפי דבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש: "כיוון שצורכי עמך מרובים, יש להתחיל את ה'שטורעם' בזה בעוד מועד: מיד אחר פורים עוסקים ב"מעות חיטין", והולך ומוסיף בנתינת צרכי החג מזמן לזמן ומיום ליום, ככל שמתקרבים לימי הפסח".
פרויקט זה מתנהל מזה שנים על-ידי "קופת מתן בסתר – מוסקבה", תחת פיקוחו וברכתו של רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר, המדרבן את עסקני הקופה להגיע לכל נצרך, בכדי שיקבל את צורכי החג באופן נרחב ומסודר.
התרומות כולן נאספות מהציבור הרחב, לאחר קמפיין מושקע ונרחב שהתנהל באופן משולב ובאמצעי פרסום שונים, והציבור נענה לקריאה הקדושה והרים את תרומתו, למען קיום המצווה הרבה של מעות חיטין לעניי עירך.
החבילות הגדולות מחולקות לציבור ב'מרכז החסד היהודי שערי צדק', בו פועלת במשך כל ימות השנה "קרן מתן בסתר מוסקבה", למען הנזקקים והמשפחות ברוכות ילדים, בכל מקרה ועניין והכל בדרך מכובדת ונוחה.
מרכז החסד היהודי שערי צדק במוסקבה


קמחא דפסחא למשפחות נזקקות במוסקבה

2 (1)