הגדה של פסח "שבט הלוי"

שנה להסתלקותו של מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זיע"א הופיע יצירת המופת הגדה של פסח "שבט הלוי" מבית היוצר של מכון 'מעינות הלוי' זכרון מאיר ב"ב

חתונה-לנינת-הרב-וואזנר-ונכד-הרב-חיים-צבי-שפירא-צילום-שוקי-לרר-3-עותק
המוני בית ישראל יציינו בעוד ימים ספורים את יומא דהילולא קמא מאז הורם הנזר והוסרה העטרה, כאשר רבם של ישראל, פוסק הדור והדרו, אשר נשא את משא העם כולו על כתפיו, כ"ק מרן בעל "שבט הלוי" זיע"א, עלה בסערה השמימה בליל התקדש חג אשתקד.
ספריו של מרן זי"ע מהווים מזה למעלה משבעים שנים כנכסי צאן ברזל לקביעת יסודות ההלכה בקרב בית ישראל. פסקיו הנהירים והבהירים התקבלו לברכה ע"י המוני בית ישראל בכל תפוצות ישראל הנוהגים בהתאם להכרעותיו ההלכתיות בכל מקצועות התורה, על פי מה שכתוב בספריו.
התרגשות ושמחה מיוחדת כאשר לרגל יומא דהילולא קמא בליל התקדש החג יוצא לאור עולם ספר נוסף על סדרת ספריו "שבט הלוי" בכל מקצועות התורה, הגדה של פסח "שבט הלוי", יצירת מופת שתכבוש את עולם התורה וההוראה.
בהקדמה לספר מתארים העורכים את האבידה הגדולה שאיבד כלל ישראל בליל שומרים דאשתקד כמרן זי"ע עלה ונתעלה לישיבה של מעלה:
"וּבְכֵן וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא – הוא הלילה הזה שנת ה' אלפים תשע"ה לבריאה – בליל התקדש החג עם דמדומי חמה – מאור חיינו מרן רבנו זי"ע נסתלק מהאי עלמא – בין מוסרי התורה מדור דור שרפי מעלה עלה ונתעלה – בצלם של צדיקים היושבים בעטרותיהם ונהנים מזיו השכינה – אשר אמרנו בצלו נחיה עד יום גאולה – עזב אותנו לאנחה ונותרנו ללא משען ומשענה – וכבר הוא היה אומר בהתעוררות רבה – כי בליל פסח העלה הקב"ה את ישראל למדרגה גדולה – ובשני עול גלויות גאלם בזה הלילה – אחת בגוף ואחת בנשמה – ואף כי הגוף קשה לה להפרד מהחומר כי הוא מינה – אבל נתעלו לפסגה רמה – להיות הגופים שווים באיכות למעלת הנשמה – וזו ואף זו קאמר כי הנשמה בקל יותר מפרדת עצמה היות שהיא מתאוה לשוב אל מקורה אל הקדושה – והיא כאילו מעצמה יוצאת לשוב אל דודה – מה נענה אבתריה – לזו המדרגה ברום המעלה התעלה – ונשמתו ביה קודשא בריך הוא אתקטר בחד קטירא – תהא נפשו בצרור החיים צרורה.
"ברוּךְ הַמָּקוֹם בָּרוּךְ הוּא בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה – זאת נחמתנו בזו השעה – כי לא השבית ה' גואל לעם סגולה – ומרן רבנו זי"ע מאור הגולה – השאיר אחריו מלא חפניים ברכה – 'מעיינות הלוי' נובעים מים חיים בכל חלקי התורה – בהלכה ובש"ס במוסר ובאגדה – פירושים נחמדים מזהב ופנינים דרשות ערוכות בשפה נעימה – ועל כולנה למאות ולאלפים תשובות ברורות בכל צדדי ההוראה – מהם שנדפסו לאור עולם ומהם בכתובים עדיין תעלומה – אשר בהם ועל ידם בקשר נצחי נתקשר לנשמתו הטהורה – וכפי אשר בכתובים בא אותו זקן בכתב יד חקוקה – "אע"פ שאיני זוכה להיות עמכם מכל מקום היות כי ספרים שלי אתך תעיין בשבט הלוי בכ"מ ותמצא קשר נפשי וסעד לד"ת" ובהם נהגה ללכת במסילה הישרה – את אורח חיינו על אדניהם נקבע בכל צעד ושעלה – לדעת הדרך נלך בה והמעשה אשר נעשה – ואין ספק כי בכך נזכה לעשות לטובת נשמתו בישיבה של מעלה – וכבקשתו המפורשה – בצוואה הקדושה בזה הלשון באה – "…ודבר זה יהי' לי לזכות בעולם העליון, ובפרט אם יזכירו תמיד דברי הלכה, אגדה, והתעוררות הנדפסים בספרי שבט הלוי הלכה ודרוש, ומה שעדין בכתובים".
ההגדה מורכבת מפסקי הלכות בהלכות פסח שנלקט מתוך ספרי שו"ת 'שבט הלוי' ומתוך תשובות והנהגות לכלל שמסר מרן זי"ע במשך השנים, וחלק הדרוש והאגדה, אמרות טהורות ופנינים יקרים על הגדה של פסח שנאמרו על ידו לאורך השנים.
החידוש העיקרי בהגדה זו כאשר בפנים ההגדה הובא עובדות והנהגות שחלקם הגדול ע"פ עדותו של הגה"צ אברהם יעקב איצקוביץ שליט"א חדב"ן ורב דקהל 'שבט הלוי' י-ם, אשר זכה להשתתף עשרות שנים בעריכת ליל הסדר אצל מרן זיע"א, ולראשונה ניתן לתלמידים ולהמוני בית ישראל ללמוד מכלי ראשון את עבודתו הק' של רבם של ישראל בליל התקדש חג.
הוצאת ההגדה לקראת יומא דהילולא קמא יש בה חביבות מיוחדת והזדמנות נדירה להגות בתורתו של רב רבנן בליל יומא דהילולא קדישא, כפי שממשיכים ומתארים העורכים בראש הספר:
"חביבה מצוה בשעתה – ביומא דהילולא של רבינו רעיא מהימנא – שבתורתו יהיו בני ישראל יושבים ומספרים כל אותו הלילה – ויהיו שפתותיו דובבות בליל ההילולא קדישא – אם זה בפסקי הלכות הלכתא רבא דערבי פסחים וזה הלילה, שנלקטו ביגיעה אחר יגיעה בחיפוש ובמציאה – מספרא דבי רב ספר הלקט, שו"ת שבט הלוי אחד עשר חלקיא – ומכת"י ורשימות שיעורים, כתבי תלמידים וליקוטים שונים – כולם באו נקבצו ונערכו בשפה בהירה – לדעת את המעשה אשר יעשון לפי ההלכה ומנהג ישראל תורה. ואם בפנינים יקרים שזורים ומעוטרים סביב ההגדה – אף גם יסודות הדת בדרך של דרוש ואגדה – עניני קרבן פסח, ליל שמורים, יציאת מצרים, ובסדר שולחן עורך הערות נכבדות במשנה תורה רמב"ם הלכות קרבן פסח – בו נהג רבינו ללמוד בסעודתא דמהימנותא בגיל וברעדה – אם תעירו ואם תעוררו הצבנו לקוטי קודש על שיר השירים המובהר שבתהילה – ובסופו הצבנו עוד מאמרים נשגבים לרגל יומא דנשמתא לעורר את האהבה.
מי שזכה להוצאת ספר זה כמו עשרות ספרים נוספים שיצאו בשנים האחרונות מתורתו של מרן זי"ע הוא מכון "מעינות הלוי", שהיה כבבת עינו ומשאת נפשו בכל השנים האחרונות. גם בערוב ימיו, כשכבר הלך ונחלש המשיך ללוותו בחיבת הקודש, התווה את צביונו וכונן את דרכו, על כל צעד ושעל. בעשרות התבטאויות נדירות בע"פ ובכתובים חזר והדגיש מרן זי"ע עד כמה הדברים חשובים ויקרים בעיניו. על כולנה כתב מרן זצוק"ל בכתי"ק בהתבטאות נדירה כי חברי המכון "עושים חסד עם נשמתי", וקרא לתלמידים לסייע בידם הן בממון, והן למסור להם דברי תורה וד"ת שנאספו על ידם במרוצת השנים ונמצאים ברשותם.
אף בצוואת קדשו מייחד מרן זצוק"ל התייחסות מיוחד לספריו וכותב בלשון קדשו: "…ודבר זה יהיה לי לזכות בעולם העליון, ובפרט אם יזכירו תמיד דברי הלכה ואגדה והתעוררות הנדפסים בספרי שבט הלוי הלכה ודרוש ומה שעדיין בכתובים".
את ההגדה ניתן להשיג בחנויות הספרים
שבט הלוי (1)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן