בירושלים נפטר בשיבה טובה הרה"ח ר' שלמה פרישטיג זצ"ל חתנו של הרה"ק ר' גדליה משה מזוועהיל זיע"א. מסע הלוייתו תצא בשעה 12:00 בלילה מהיכל ביהמ"ד הגדול זוויעהל בשכונת בית ישראל ירושלים.

הרה''ח ר' שלמה פרישטיג זצ''ל  בציון הרה''ק ר' גדליה משה מזוועהיל זיע''א