הגאון הגדול רבי נפתלי פרנקל שליט"א חבר הבד"ץ פונה הערב מביתו בירושלים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שלקה באירוע מוחי. שם הוא עובר כעת טיפול חירום רפואי.

הגאון הגדול רבי נפתלי פרנקל שליט"א חבר הבד"ץ פונה הערב מביתו בירושלים לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שלקה באירוע מוחי. שם הוא עובר כעת טיפול חירום רפואי. פרנקל בדץבכמה בתי מדרשות בירושלים החלו הערב באמירת תהילים לרפואתו השלימה כמו כן נערכת כעת תפילת רבים בכותל המערבי. הציבור נקרא להתפלל לרפואת הגאון רבי נפתלי הירצקא בן הינדא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל.