אסיפת היסוד של "קרן לילדי צרפת" בהשתתפות אדמורי"ם וראשי ישיבות גדולי ישראל שליט"א נערכה בבית כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א ובשבוע שעבר נערכה אסיפת עסקנים בבית הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבה בית מדרש גבוה לייקווד ומינו וועד בעלי בתים חשובים לנהל את כספי הקרן

אסיפת היסוד של "קרן לילדי צרפת" בהשתתפות אדמורי"ם וראשי ישיבות גדולי ישראל שליט"א מכל החוגים והעדות נערכה בבית כ"ק אדמו"ר מקאלוב שליט"א

מחזה מיוחד נרשם כאשר לראשונה בהיסטוריה כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א אשר אינו בקו הבריאות חתם בקול קורא באמצעות עיניו, (הוא חתם בשעת מעשה על הנוסח שהוכנס לתוכנה שלו, ואח"כ הכניסו הנייר המקורי למדפסת והדפיסו עליו חתימתו שכתב בעיניו).
קול קורא למען קרן לילדי צרפת

אדמו''ר מסאטמאר אדמו''ר מסקולען אדמו''ר מקאלוב הגר''א פעלדמאן הגר''ד פיינשטיין הגר''מ קוטלראסיפת עסקנים בבית הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת לייקווד:
אסיפת עסקנים בבית הגר''מ קאטלער למען הקרן לילדי צרפת