בעוד באוכלוסיה הכללית פחות מחמישים אחוז מרוצים מהתפקוד הביטחוני של הממשלה ואחוזים נמוכים מכך מרוצים מהתפקוד הכלכלי שלה, דווקא מצביעי המפלגות החרדיות, מרוצים יותר

תוצאות מדד השלום מעלה כי במלאת שנה לכהונתה של הממשלה הנוכחית, מסתבר שהערכות הציבור את הישגיה בשלושה תחומים מרכזיים – ביטחון, כלכלה, ויחסי חוץ בינוניות ומטה.

ההערכה החיובית הגבוהה מבין השלוש היא ביחס לתחום הביטחוני: כמחצית (49%) מהציבור היהודי סבורים שהישגי הממשלה טובים, שעה ששיעור זהה בדעה שהישגיה בתחום זה אינם טובים.

ההערכות בשני התחומים האחרים נמוכות יותר במידה ניכרת: רק 36% חושבים שהממשל מנהלת היטב את ענייני הכלכלה של ישראל. באשר להישגיה בניהול יחסי החוץ, רק 31% מעריכים את הישגיה טובים.

הציון הכללי שנותן הציבור היהודי לממשלה בת השנה על תפקודה עומד על 5.1 בסולם שבין 0 (גרוע) ל-10 (מעולה). בציבור הערבי הציון הכולל של הממשלה הוא נמוך יותר 4.6 על אותו סולם.

פילוח של הערכות הציבור היהודי לפי הצבעה מראה כי הערכה חיובית במיוחד של תפקוד הממשלה בתחום הבטחוני מצויה בקרב מצביעי ש"ס ויהדות התורה (68% – טובים) והליכוד (63%). השיעור הנמוך ביותר של מי שמעריכים את ביצועיה בתחום זה טובים מצוי, כצפוי, בקרב מצביעי המחנה הציוני ומרצ (בהתאמה, 37% ו-32%).

הביקורת שמותחים על ראש הממשלה מימין אביגדור ליברמן ונפתלי בנט משתקפת בשיעור הנמוך יחסית של מי שמעריכים בחיוב את ביצועי הממשלה בתחום זה בקרב מצביעי מפלגות אלה: בקרב מצביעי הבית היהודי 55% מעריכים את ביצועי הממשלה בתחום הביטחוני ובקרב מצביעי ישראל ביתנו רק 46% סבורים כך.

בתחום הכלכלי ההערכה החיובית שכיחה במיוחד בקרב מצביעי ש"ס (64%) הבית היהודי (62%) ויהדות התורה (54.5%). עוד ממצא מעניין בהקשר זה הוא כי רק כרבע ממצביעי כולנו, מפלגתו של שר האוצר, מעריכים כטובים את ביצועי הממשלה בתחום הכלכלי.

באשר ליחסי החוץ השיעור הגבוה ביותר של המעריכים ביצועים אלה טובים מצוי בקרב מצביעי הבית היהודי (68%). במרחק גדול כלפי מטה מצויים מצביעי הליכוד ויהדות התורה, מהם 45% מעריכים את הביצועים בתחום זה באופן חיובי.