בעקבות המקרים העגומים שאירעו בשנים האחרונות במירון שדברים הטעונים גניזה התגלגלו בחוצות בבזיון נורא ע"י מפיצים ומולי"ם שמציפים את המקום באלפי עלונים הנרמסים תחת רגלי ההמון הפוקדים את ציונו של רשב"י יצאו גדולי ישראל וכן בד"ץ העדה החרדית ובראשם כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א באזהרה חמורה לא לחלק ולהפיץ דברי גניזה במירון ובשאר מקהלות עם בכדי למנוע חילול הקודש.

בעקבות המקרים העגומים שאירעו בשנים האחרונות במירון שדברים הטעונים גניזה התגלגלו בחוצות מירון בבזיון נורא ע"י כל מיני מפיצים ומולי"ם שמציפים את המקום באלפי אזכרות השם מפורשים הנרמסים תחת רגלי ההמון הפוקדים את ציונו של התנ"א רשב"י יצאו גדולי ישראל וכן הביד"ץ של העדה החרדית ובראשם כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א באזהרה חמורה לחלק ולהפיץ דברי גניזה במירון ובשאר מקהלות עם בכדי למנוע חילול הקודש

הדברים נאמרים לאחר ומתעצמת העובדה העגומה שלדאבונינו עשרות אלפי עותקים של ספרי קודש, קונטרסים, עלונים, סידורים וכו' היוצאים לרגל ל"ג בעומר נרמסים בבזיון נורא תחת רגלי ההמון, אפי' כשאחד כבר שם לב הוא מרים את הגניזה ושם אותו על הגדר או על רכב אבל בסופם של דברים הם מושלכים בסופו של יום לאשפתות וחילול ה' הנגרם איום ונורא, בשנה שעברה טונות של דברים הטעונים גניזה וכתבי הקודש התגוללו בפיזור רב על פני כל ההר בביזיון נורא. ערימות הגניזה משטחים שלמים ומפורקים למחצה כמעט וחוללו, וניצלו  מחילול מחפיר ומזריקה לאשפה ע"י עובדי הנקיון שאינם מבחינים בין קודש לחול רח"ל, וזאת הודות למסירות נפשם של עסקני הגניזה האברכים היקרים שעמלו על כך במשך למעלה מ-15 שעות רצופות לש"ש, בעבודה מפרכת ומיגעת בעיצומו של השרב הכבד, ובכך הצליחו למנוע את החילול הנוראי של כתבי הקודש הרבים ומי יודע כמה לא הצליחו להציל ה"י.

וזאת חוץ מפעילתם כל השנה שלא חוסכים כל מאמץ למנוע חילול הקודש הנעשות בהר מירון. ובמיוחד לפני ל"ג בעומר בהתקנת המתקנים המיוחדים של הגניזה, ובמשך היום הם אוספים את הגניזה במסירות נפש תוך כדי התעלפות ממש.

גדולי ישראל שליט"א הזדעזעו מאוד בראותם התמונות המזעזעות ויצאו בקריאה ואזהרה חמורה לכל המפיצים האחראים על כל החילול הק' שאסור לחלק דברי גניזה במירון בל"ג בעומר כמו"כ בשאר ריכוזי עם שלא לשום מטרה שהוא, גדולי ישראל מזכירים גם שחלילה לשתף פעולה ולקבל מהם הדברי גניזה וכן לתרום עבור הדפסות דברי שמות אלו ובכך לא להיות מסייע לדבר עבירה וח"ו לתת יד לבזיון הקודש.

05112012246

IMG_0039

IMG_0473

IMG_0493

IMG_0959

IMG_0516

IMG_1055

IMG_1061

IMG_1113