בהיכלי התורה נאמרו הבוקר תפילות לרפואתו השלמה של הגאון רבי משה מרדכי בן צביה לרפואה שלמה בתושח"י

סיום השס בישיבת אור אלחנן (4)
לדברי מקורביו בדיקות הדם היו מדאיגות והוא אושפז להמשך בדיקות לצורך אבחון מעמיק,

הגאון רבי משה חדש בן 75 הוא בנו של הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצוק"ל משגיח ישיבת חברון ואחיו של הגאון רבי אהרן חדש משגיח בישיבת מיר, וגיסו של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי ר"י עטרת ישראל וחבר מועצג"ת