בכל רחבי תבל מתקיימים בימים אלו כינוסים מרכזיים לציון סיום חלק א' ב"משנה ברורה" במסגרת לימוד הדף היומי בהלכה. בארה"ב, ובבריטניה, בדרום אפריקה, צרפת, הולנד ובערים רבות בארץ קיימו כינוסים מרומממים שאורגנו ע"י "דרשו", שיזמה את המהפכה העולמית בנושא הדף היומי בהלכה.

לגלריה המרהיבה מרחבי תבל לחץ כאן

בבריטניה, לבשה הקהילה התורנית חג, ומאות תלמידי חכמים, אברכים ובעלי בתים, הגיעו מלונדון ומנצ'סטר להשתתף בסיום ומעמד החיזוק שנערך במרכז בעוויק, גייטסהד, במעמד רבני העיר.   את המעמד פתח יו"ר 'דרשו' באירופה, הדיין הג"ר בנימין עקשטיין שליט"א, אשר הדגיש כי סיום זה הינו רק צעד ראשון בדרך לרכישת ידיעה בכל השלחן ערוך או"ח, אך זו היא הוכחה ברורה כי השגת המטרה לידיעת ההלכה למעשה היא ברת השגה.   אורח הכבוד, הגאון רבי אהרן לופיאנסקי שליט"א אמר כי מאז חורבן בית המקדש, נאמר כי 'אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה', מציאותו של הקב"ה היא בהלכה. המילה "הלכה" מלשון הליכה, ולכן, קיום מצוות התורה הק', בכל דקדוקיה ולפי ההלכה, חשובה לאין ערוך לחיזוק הקשר של אחד ואחד מאיתנו עם בורא העולם.

כינוסים נוספים התקיימו בפסייק בניו ג'רסי בארה"ב במעמד הרבנים המקומיים, ומרביצי תורה, הגאון הגדול רבי ירוחם אולשין שליט"א הרחיב אודות החשיבות בלימוד הדף היומי ב"הלכה" כאבן יסוד לכל בית של תורה בחיינו, ושיבח את הנהלת "דרשו" על המהפכה שיזמו וייסדו בעשרות אלפי בתי אב בכל רחבי העולם בלימוד ההלכה מידי יום ובקניית ידע ובקיאות בהלכה ובכל חלקי המשנה ברורה. נואם הכבוד רבי יששכר פראהנד שליט"א נשא את נאום הכבוד ומאות מגידי השיעורים ציינו בשמחה של מצווה את סיום חלק א' במשנה ברורה, והמשך הלימוד תמידין כסדרן במאות שיעורי התורה וההלכה המתקיימים בכל רחבי ארה"ב.

גם בדרום אפריקה, ובריכוזים יהודיים נוספים ברחבי העולם התקיימו כנוסי חיזוק והתעוררות לשמחה של מצווה ולעידוד לומדי ההלכה.  בצרפת התקיימו מספר כינוסים ובראשם בפריז. מנהל 'דרשו' בצרפת, הרה"ג נפתלי לוי, ציין כי המעמד המיוחד שנערך ליד שולחנות ערוכים כיד המלך, היווה המשך ישיר לאירוע הסיום הענק שערך 'דרשו' בפריז בירת צרפת לפני כשנה, עם סיום המחזור הראשון של לימוד הדף היומי בהלכה ופתיחת המחזור השני. בשולי אותו מעמד, התקיים כינוס סגור לכ-50 מגידי השיעורים של 'דרשו' מכל רחבי צרפת, יחד עם נשיא מועצת החכמים מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א, בו שמעו מגידי השיעורים הדרכה וקיבלו הכוונה כיצד עליהם לגשת למלאכת הקודש של הפצת אור ההלכה בכל רחבי גולת צרפת. "המעמד שהתקיים השבוע עורר מחדש את הרגשות העזים, את ההתלהבות האדירה שסחפה את כל יהודי צרפת, שרבים מהם הצטרפו ללימוד הדף היומי בהלכה", אומר הרב לוי.

"אנשים יצאו מכאן מחוזקים עם כוחות רעננים ומשנה מרץ להמשיך במלאכת הקודש, ולהפיץ את אור ההלכה בכל רחבי צרפת, מקצה לקצה".   המעמד התקיים בראשון הגאון רבי מרדכי רוטנברג שליט"א אב"ד אגודת החרדים פריז, הגאון רבי יהודה טולידאנו שליט"א, ראש ישיבת 'חזון ברוך' – שבעיירה רנסי הסמוכה לפריז, והגאון רבי טודרוס כהן שליט"א – רב קהילת 'ישועות יעקב' בפריז.

גם בארץ התקיימו כינוסים מרכזיים, במודיעין עלית התכנסו למעלה מ-1,500 תושבים המשתתפים בכ-90 שיעורים יומיומיים ברחבי העיר.  הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות הביא בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל על חשיבות לימוד ההלכה היומית, וציין את ההיכרות העמוקה שהייתה למרן זצ"ל עם "דרשו" והתכניות הרבות שמפעילות ברחבי העולם לחיזוק לימוד התורה וההלכה.

לאחר מכן נשמעו דבריו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד מערב בני ברק שהביא את דברי הגמרא על כרם ביבנה שהיו יושבים התלמידים שורות שורות כמו כרם הנטוע וככה לומדים, 'דרשו' מגדל אלפי תלמידים שעוסקים בתורה, וכאשר רואים כזו ישיבה כמו 'דרשו' שהיא הישיבה הגדולה ביותר, רבבות תלמידים עוסקים במסגרת דרשו בהלכה בעיון בבקיאות זה מעיד על האכסניה הנפלאה שהיא זכתה להיות האכסניה הגדולה ביותר בעולם כולו הרבצת תורה והלכה.  הגרש"א שטרן העלה את דמות דיוקנו של מורו ורבו מרן בעל שבט הלוי הגר"ש וואזנר זצ"ל אשר היה גדול הפוסקים בדורנו וכמה שתמך ועודד את לימוד ההלכה, "איבדנו את עטרת ראשנו מרן בעל שבט הלוי אך המורשת שלו חקוקה גם בספרים ובהמשך לימוד הדף  היומי בהלכה".

בקשב רב נשמעו את דבריו של נשיא מפעל 'דרשו' העולמי רבי דוד הופשטטר שליט"א, אשר תיאר בדבריו את השמחה הגדולה לראות בכל קצוי תבל ממונסי ועד יוהנסבורג את רבבות לומדי ההלכה בתכנית הדף היומי בהלכה במחזור השני, 'לשמחתנו "דרשו" הפכה לבית מדרש אחד גדול של כל העם היהודי בכל רחבי תבל, אין ספק שלימוד כזה גדול ונרחב המקיף את כל היהדות בכל רחבי העולם, הרי שהוא חיזוק גדול גם לנושא לימוד ההלכה והבקיאות בתורה הק', וכן בחיזוק עניין בין אדם לחברו החשוב כ'כ בימים אלו'.

כמו כן במעמד נשגב נוסף ציינו בבית המדרש של כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, וכן בבית המדרש 'קהל עדת ירושלים' – 'מתמידים', בראשות רב הקהילה הגאון רבי לייב מינצברג שליט"א את סיום חלק א' בדף היומי בהלכה.  גם בביהמ"ד דחסידי ויזניץ שליט"א התקיים כינוס מרכזי ובו נשמעו דברי חיזוק מיוחדים נשמעו מפי הרה"ג ר' יעקב מרדכי הגר שליט"א בן מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, אשר שמעו של שיעור ההלכה המיוחד אשר נמסר מפיו מדי יום ביומו בביהמ"ד הגדול כבר יצא למרחוק, כאשר לומדי השיעור מתענגים על השיעור המתובל במקורות והנהגות ישרות הלכה למעשה באגדה ובחסידות.  את דברו פתח בפלפול תורני מעמיק בענין חובת לימוד ההלכה וחובת "שואלים ודורשים מהלכות החג שלושים יום קודם החג" ולאחר מכן המשיך בדרש נפלא בגודל התועלת העצומה אשר קונים בלימוד ההלכה והביא מדברי אביו מרן אדמו"ר שליט"א ומשאר רבוה"ק לבית ויזניץ בחובת לימוד ההלכה אשר היתה אחת היסודות בבית ויזניץ לדורותיה.

התרגשות מיוחדת נכרה בציבור המשתתפים עם הופעתו כבוד של מרן אדמו"ר שליט"א ושמיעת שיחת קדשו, בתחילת דבריו הודה להנהלת 'דרשו' העולמית על חלקם הרב בהגברת הלימוד התורה בכל רבדי הציבור היראים לדבר ה', בהמשך דבריו הרחיב בחובת ניצול הזמן לתורה הק' בכל עת ובכל רגע פנוי.  מרן אדמו"ר שליט"א קרא והמליץ לכל אחד את המלצתו משכבר הימים, להצטייד כל אחד עמו בחיקו בספר לימוד, במיוחד כהיום אשר איכשר דרא וקיימים ספרים בפורמט כיס בכל מקצועות התורה, ואפשר לקיים בהם כפשוטו את "ובלכתך בדרך" לצד השמירה היתרה אשר הינם מגינים על האדם

כינוסי החיזוק בכל רחבי תבל נמשכו לאורך כל השבוע החולף, כאשר כל אלפי הלומדים מכל רחבי העולם התחזקו בהמשך הלימוד היומי של "הדף היומי בהלכה" בתחילת לימוד חלק ב' עד להשלמת ששת כרכי המשנה ברורה, וידיעת ההלכה על בוריה.  "זה הזמן להצטרף ללימוד הדף היומי בהלכה באחד ממאות שיעורי ההלכה היומיים ברחבי העולם", אומרים ב'דרשו', "לימוד הדף היומי בהלכה הוא הדרך הנכונה לדעת את ה'משנה ברורה' על בוריה וזהו הבסיס האמיתי, של החיים על פי ההלכה".