גילה התורנית: לראשונה ייסדו כולל אברכים בשכונה

מעמד מרומם ומרגש בראשות רבנים וראשי ישיבות התקיים בקהילת "חניכי הישיבות" בשכונת גילה ד' בירושלים בראשות הרה"ג מתתיהו מנת שליט"א, לרגל ייסוד כולל אברכים ראשון בשכונה המתפתחת אשר מהווה אבן שואבת למשפחות אברכים • צפו:
 • "סבל יומיומי שלא ניתן להעלות על הדעת" גיטי כהן שוברת שתיקה

  תוכן מקודם

 • גזירת מלך רשכבה"ג מרן שה׳׳ת הגר׳׳ח קנייבסקי שליט"א : ׳׳התורמים למגבית 'קופת העיר' עבור כלות עניות בסך 513 ש"ח, יזכו להתארס עד ראש השנה תשפ"ב.״

  תוכן מקודם

 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • שטר בין דין: אילו רבנים הצטרפו יחד לחתום ולמה?

  תוכן מקודם

מעמד מרומם ומרגש התקיים בקהילת "חניכי הישיבות" בשכונת גילה ד' בירושלים בראשות הרה"ג מתתיהו מנת שליט"א לרגל ייסוד כולל אברכים ראשון בשכונה המתפתחת אשר מהווה אבן שואבת למשפחות אברכים.

לאור התפתחות השכונה בשנים האחרונות, הוחלט ברשת הכוללים "מגדל עוז" בברכת גדולי הדור מרנן ורבנן שליט"א על הקמת סניף חדש שיהיה כולל ראשון בשכונה, בכדי לחזק ולבסס את הקהילה הצעירה במקום ולשמש מגדלור להתפתחות התורנית של האיזור כולו.

לרגל הקמת הכולל ופתיחת הזמן, הגיעו להשתתף רבנים וראשי ישיבות ובהם ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת יד אהרן הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, רבה של שכונת גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א, ראש רשת הכוללים "מגדל עוז" הגאון רבי יחזקאל אתרוג שליט"א, ראש ישיבת נתיבות חכמה ו"ממלכת התורה בית וגן" הגאון רבי ברוך נויבירט שליט"א, רבני השכונה הרה"ג משה בן אבו והרה"ג יהושע שנקובסקי וכן סגן ראש עיריית ירושלים הרב יצחק פינדרוס.

הקמת כולל בגילה - הגאון רבי דוד כהן (2)

דברי פתיחה נשא רב הקהילה הרב מתתיהו מנת שציין בדבריו את הסייעתא דשמיא שסייעה להתגבר על כל הקשיים והמכשולות. לאחר מכן נשא דברים ר"י חברון הגאון רבי דוד כהן שהרחיב במעלת ימי הספירה להקמת מקום תורה נוסף כהכנה לקבלת התורה. "לאחר יציאת מצרים כשעם ישראל יצאו מעבדות לחירות, מיד החלו בספירה והכנה לקראת קבלת התורה וקבלת עול מלכות שמים בהר סיני, ללמדך שאין חירות אמיתית אלא העיסוק בתורה הקדושה. כך גם בימינו אנו, על אף כל הקשיים והטרדות, אברכים צעירים מתעלמים מכל העומד בדרכם ושקועים אך ורק בעולמה של תורה גם לאחר שהם עוזבים את הישיבה. אשרינו שזכינו לראות בהקמת מקום תורה לכולל אברכים חדש בשכונה נוספת עבור בני השכונה שלא יאלצו לבזבז זמן יקר בדרכים". ראש ישיבת חברון הוסיף ואמר כי מקימי הכולל החדש הם בבחינת "ואת יהודה שלח לפניו" בבואם לבנות מקום נוסף שיהווה משכן לתורה בלא לחסוך בדבר למען רווחת עמלי התורה.

רב השכונה הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א נשא דברים והזכיר את עיניו הצופיות למרחוק של רשכבה"ג בעל ה"אבי עזרי" זצ"ל שאמר בראשית ימי השכונה כי "ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד", המתקיימת עתה כאשר גם בחלקים המרוחקים של השכונה נפתח כולל. כמו כן נשא גם הרה"ג יחזקאל אתרוג ראש רשת הכוללים "מגדל עוז" דברים נרגשים בגודל הזכות להיות החלוץ בענין זה, ובגודל האחריות המוטלת על האברכים בייסוד מקום התורה. וכן נשאו דברים הרה"ג יהושע שנקובסקי מרבני האיזור והרב יצחק פינדרוס סגן ראש עיריית ירושלים .

את המעמד חתם הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א בדברים שהותירו רושם עז על הנוכחים והרחיב בדבר השפעת הקמת כולל על האיזור והשכונה כולה, יותר מכל פעולת קירוב אחרת.
הגר"י אייכנשטיין ציטט את דברי מרן החזו"א זצ"ל המפורסמים באגרתו "כי בסביבת בעל תורה אמיתי הדבר ניכר לעינינו השפעה מרובה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיגנה, וכמו"כ יש רשמים על הרחוקים שאין עין הרואה מרגשת בם לדקותם.

הקמת כולל בגילה - הגאון רבי דוד כהן (1)

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן