הממשלה אישרה כי שכונות וערים נוספות יהיו תחת סמכות השר אריה דרעי גם אם הם אינם ממוקמים בנגב או בגליל • דרעי: גם במרכז הארץ יש הזקוקים לסיוע שלנו

הממשלה קיבלה היום את הצעתו של השר אריה דרעי להרחיב את תחומי האחריות של המשרד בראשו הוא עומד וזאת על מנת להגיע ולטפל נקודתית ביישובים ובשכונות הזקוקים לסיוע ולא היו בהחלטת הממשלה המקורית אודות הקמת המשרד לפיתוח הפריפריה.

על פי ההחלטה החדשה, נקבע כי כל הרשויות המקומיות בישראל המשתייכות לרמה חברתית- כלכלית 1-4 יוגדרו כרשויות המשתייכות לפריפריה החברתית, ללא תלות בקריטריון של מדד הפריפריאליות הפיזי.

עוד נקבע כי אזורים ושכונות ברשויות המקומיות המדורגים במדד חברתי כלכלי של האזורים לפי דירוג הלמ"ס באזורים 1-8 יוגדרו כפריפריה חברתית ויוכנסו לטיפול המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מעתה יכללו השכונות והיישובים שתחת המשרד לא רק על פי פרויקט שיקום שכונות שנוצר מזמן וחלקו אינו רלוונטי, אלא על פי מדד דירוג הלמ"ס שנעשה בשנת 2008. כך יתאפשר לתת מנעה נרחב יותר לשכונות חדשות הזקוקות לסיוע המשרד.

לפי ההחלטה קיבל דרעי אחריות, בין השאר, על הערים: בית שמש, ביתר עילית, אלעד, עמנואל וקריית יערים ועל השכונות: הבוכרים ועיר גנים בירושלים, שכונת הארגזים וכפר שלם בתל אביב.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי אמר כי "ההחלטה החשובה שהתקבלה היום בממשלה תאפשר למשרדי – המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לטפל בשכונות מצוקה וביישובים במצב סוציואוקונומי נמוך הזקוקים לסיוע אך לא נמצאים בנגב ובגליל. יש יישובים ושכונות מצוקה גם במרכז הארץ, כמו בת"א, לוד, בת ים וחולון שזקוקים לסיוע ואנחנו נסייע להם ככל יכולתנו. הפריפריה החברתית במרכז הארץ, בירושלים, ביישובים ערביים, דרוזים וחרדים ובאזורים נוספים יזכו כעת להטבות וסיוע בדיוק כמו שאנו נותנים ליישובים בנגב ובגליל".