גם לחיות בגן החיות חם, אך להם אין אפשרות להישאר בבית הממוזג. בגן החיות מצננים אותם בעזרת צינור מים ומאכילים אותם בפירות קפואים • צפו בגלריה של תומר נויברג מפלאש 90

Zoo keepers at Ramat Gan safari shower the animals of the safari to cool them off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???

Zoo keepers at Ramat Gan safari shower the animals of the safari to cool them off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???

Zoo keepers at Ramat Gan safari shower the animals of the safari to cool them off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???

En elephant seen in his cage at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ???

Zoo keepers at Ramat Gan safari shower the animals of the safari to cool them off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ??

Zoo keepers at Ramat Gan safari shower the animals of the safari to cool them off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ???? ??

Pelicans at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ????

Pelicans at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ????

Animals eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????

Animals eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Bears eat iced fruit given to them by the zoo keepers at Ramat Gan safari to cool themselves off, as a heatwave hits Israel. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ??? ?? ????? ????

Pelicans at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ????

Hippopotamus at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????

Hippopotamus at the Ramat Gan safari. May 16, 2016. Photo by Tomer Neuberg/FLASH90 *** Local Caption *** ??? ?? ????? ??? ?? ????? ????