עיריית ב"ב רושמת עלייה בדירוג הכללי של הרשויות המקומיות. בנוסף רושמת עלייה במספר תושבי העיר

חברת "דן אנד ברדסטריט" המהווה מקור מרכזי ואמין למידע עסקי וכלכלי מפרסמת כי עיריית ב"ב עלתה מהמקום ה17 למקום ה15 וזאת בשל שורה של שיפורים בפרמטרים שונים.

הפרמטרים לניתוח דירוג העיריות בטבלות עוסק בשישה תחומים 1. הכנסות הרשות במישורים שונים. 2. שיעור הגירעון בתקציב הרגיל, 3. יחס הגבייה של הארנונה, בהתאם לגובה החיוב החוקי של כל תושב, 4. דירוג סוציו אקונמי, 5. מספר התושבים ביחס לעסקים, 6. יחס המעקים הממשלתיים לסך התקציב הרגיל.

ע"פ הנתונים העוסקים בעיר בני ברק עולה כי ההכנסות של התקציב הרגיל גדלו בעירייה מ946.300.000 שקל בשנה שעברה ל1.081.800.000 שקל בשנה הנוכחית.

בנוסף לזה יש עלייה חדה במספר התושבים שגרים בעיר בני ברק, בשנת 2013 עמד מספר התושבים על 180.452, וב2015 עמד מספר התושבים על 185.935 ואילו בשנה האחרונה הגיע מספר תושבי העיר ליותר מ190.000

רה"ע בני ברק חנוך זייברט הגיב כי כל מי שבוחן את מצבה הכספי של העירייה כיום רואה בה מהפך דראסטי, לאחר שעברה שורה של שינויים בולטים בגביית הארנונה, בהעמקת הגביה ובסיומו המוצלח של תהליך ההבראה הפיננסית. שיעברו הדגיש גם את מהפכת מגדלי המשרדים בצפון ב"ב שנבנו בשנים האחרונות, וציין כי שני מגדלים נוספים כבר נמצאים בתכנון מתקדם.