אלפי חסידי סאטמאר מכל רחבי ארה"ב השתתפו במסע ההלויות של הנגידים הרה"ח רבי יצחק רוזנברג ז"ל והרה"ח רבי חיים פרנס ז"ל מחשובי החסידות שטבעו למוות באופן טראגי • תיעוד דומע

בשעה 5 לפנות בוקר (שעון ארה"ב) נחת המטוס עם מיטות שני הנפטרים ז"ל. המיטה של הרב ר' חיים פרנס מסטרופקוב ז"ל הועבר מיד לעיר קרית יואל בשעה 10 יצאה ההלוייה מרחבת בית המדרש הגדול בעיר. שם נפרדו ממנו בניו כפי צוואתו שלא יספידו אותו וגם מרן האדמו"ר מסאטמר אמר כמה מילי דהספידא והוא הובא למנוחות בבית העלמין בעיר בחלקת הרבנים.

הלויית הרבני הנגיד ר' יצחק ראזנבערג ז"ל יצאה באותו הזמן בשעה 10 מבית המדרש הגדול סאטמאר בעיר ווילאמסבורג.

IMG-20160518-WA0068

ראשון המספידים היה הרה"ח ר' חיים אלעזר גראס הי"ו סגן הראש הקהל. אח"כ הספיד הרה"ג ר' מאיר צוויבל ר"מ בישיבת סאטמר בקרית יואל שהזכיר את הצניעות של הראש הקהל בכל דרכיו. ר' חיים פרידמאן יד ימינו של המנוח שעבד יחד עם המנוח מאז שהוא פתח את המפעל לחומרי בנין וגם היה יד ימינו בעת חלוקת הכספים לצדקה בכל יום סיפר על המסירות הגדולה להמציא עבודה טהורה לאברכים כאשר העסיק מאות אברכים במפעליו.
לאחמ"כ נשא דברי הספד הר"ר אברהם שלמה כ"ץ משגיח ישיבת נזר התורה דסאטמר ווילאמסבורג הממוקם בתוך בנין המפעל של ר' יצחק ז"ל סיפר על המסירות של המנוח בזמן שהקימו את הישיבה כאשר הוא היקצה שטח בתוך מפעלו בווילאמסבורג לטובת הישיבה.
בקול חנוק מדמעות התחיל הרה"צ  אבד"ק סאטמר ווילאמסבורג שליט"א בנו בכורו של מרן האדמו"ר שליט"א את ההספד על ר' יצחק ז"ל לאחר שהרחיב בשבחו של המנוח שהקים בימים ספורים את בית המדרש בו הוא מונח עכשיו עבר הרה"צ לחשבון הנפש על בני הקהילה למה עשה לנו ה' ככה שליקט את השושנים של הקהילה.

IMG-20160518-WA0069 ראש הכולל הר"ר נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א שגם היה החברותא של האדמו"ר מסאטמר זצ"ל בעל ה"ברך משה" דיבר על הקשר המיוחד בין האדמו"ר זצ"ל שבין המנוח שעמד לימינו בכל מה שהוא צריך בלי לשאול שאלות על מה ולמה
אח"כ נפרדו ממנו בקול בוכים בניו ר' ארי' לייב ור' יואל הי"ו. בהמשך הספיד הרה"צ ר' בעריש מייזליש שליט"א רב קהילת סאטמאר ב.פ. שתיאר את המסירות לכל מוסדות התורה. גם הרה"צ ר' אברהם צבי וואזנער שליט"א אבד"ק סאטמר מונסי דיבר בארוכה על האבידה הקשה בפטירת יהודי גאון בצדקה ובמעשים טובים.
אח"כ נשמעו הספד מאת כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א. ומפי חבירו הקרוב אליו הר"ר חיים העלער הי"ו שלמד עם המנוח 53 שנה מאז שלמדו יחד בהישיבה במונקאטש ואח"כ כאשר ביחד נכנסו לעסקנות לטובת מוסדות יטב לב דסאטמר בארה"ק.
אחרון הנואמים היה כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שסיפר שלפני 54 שנים כאשר המנוח למד בישיבה במונקאטש בפרשת אמור (פרשת השבוע בחו"ל) למדו קטע בספר מנחת אלעזר האומר על רש"י להזהיר גדולים על הקטנים שכל יהודי יכול וצריך להגיע לדרגת גדול הדור, וכאשר המנוח שהיה אז בחור שאל את רבו האדמו"ר האם גם הוא יכול להגיע למצב הזה אמר לו האדמו"ר ממונקאטש שבגמ' רואים שגם פרנס על הציבור נקרא גדול הדור ואכן הוא נהיה פרנס על הציבור

משם המשיך מסע הלוייה ברחובות ווילאמסבורג לעבר בנין התלמוד תורה דסאטמר שם חיכו לארון אלפי תלמידי התלמוד תורה וחלקו לו כבוד האחרון ושם השמיע דברי הספד מנהל הת"ת הרב חיים שענברוין הי"ו והמנהל הרוחני של בית חינוך לבנות הרב בנימין ליכטנשטיין הי"ו.

בהמשך הגיע מסע ההלוייה לבית המדרש דינוב בויליאמסבורג שנבנה בנדבת לבו של המנוח ושם הספידו הרה"צ ר' חיים אלעזר רבינוביץ רב הקהילה.

משם המשיך מסע ההלוייה לקרית יואל מונרו. בשעה 2:30 בצהרים הגיעה המיטה לעיר קרית יואל והוכנסה לתוך בנין בית המדרש הגדול להיכל התורה "היכל צבי ראזנבערג" שנבנה בתרומתו של המנוח זצ"ל. ראשון המספידים אחיו הרה"ח ישראל מאיר רוזנברג הי"ו.

אח"כ דיבר ארוכות בקול בוכים הרה"ג ר' געציל בערקאוויטש שליט"א דומ"ץ העיר קרית יואל שסיפר שלפני חודשיים הוא ביקר עם המנוח בארה"ק והם עברו בכל בניני המוסדות וכבר אז תכנן לקנות בנינים חדשים למוסדות הגדלים לתפארת ולשם ואיך ממש לפני היציאה לשדה התעופה המנוח חזר לבקר במוסדות כמו אבא שנפרד מבנו לפני חזרה לביתו

אח"כ הספיד אותו ראש העיר קרית יואל הרב אברהם ווידער וראש הקהל דסאטמאר בקרית יואל הרב דוד עקשטיין ואח"כ מנהל המוסדות הרב מאיר הירש.

בלב קרוע הספידו אחיו ושותפו ר' אברהם יודא ראזנבערג הי"ו שגם שהה במיאמי בעת הטרגדיה וסיפר איך שבאותו יום ישבו על כמה סכומים שהעבירו למוסדות התורה לפני שהוא יצא לדרכו האחרונה, ומנהמת ליבו ביקש וזעק אחי אחי עמוד על ימיני אל תעלה למעלה אני צריך שמישהו יעזור לי להמשיך בחלוקת הכספים.

הס הושלך במקום כאשר לקול יללת ההמונים החל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א את הספדו עם דברי המדרש שלפני פטירת משה רבינו הראה לו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור ופרנסיו ולמה הראה הקב"ה למשה פרנסי ישראל שא"א למנהיג ישראל לעסוק במלאכת הקודש בלי שיהיה להם פרנסים לצידם. ידוע ורק כך הצליחו להפריח את היהדות בעולם שכאשר זקיני הרה"ק בעל הקדושת יו"ט מסיגעט הספיד את הראש הקהל של העיר סיגוט ר' משה ארי' פריינד ז"ל אמר ר' משה ארי' האבא בעולם העליון (ה"יטב לב" ז"ל) מחכה לך למעלה ויכיר לך טובה גם ר' יצחק שהיה קשור בלב ונפש לדודי ז"ל רבינו יואל ואח"כ לאבי ז"ל הם בטח מחכים לך ר' יצחק למעלה.
צדקתו עומדת לעד כל מה שעשה לאבי האדמו"ר זצ"ל בכל השנים בגופו ובממנו ואח"כ נשאר איתי ועבר על זה צרות רבות והרבה עגמת נפש ע"י אינשי דלא מעלי. והוא בכוחו ובגבורתו אסף את כולם והקים את הקהילה מחדש. בווילאמסבורג – בית המדרש מקוואות היכלי התורה התלמוד תורה ובית חינוך לבנות, וכל הזכות שיש לאנשי שלומינו קהילה הן בחו"ל והן בארה"ק וכל הדברים הקדושים שיוצא מזה הכל בזכותו, וגם זכה להקים את היכל התורה הזו בו יושבים אלפים מידי יום ולומדים תורה בעלי בתים אברכים בחורים זקנים ונערים ועכשיו בעזרת השם נרחיב את ההיכל הזה לרווחת הלומדים לשמו ולזכרו, גם בתוך בנין בו שוכנו מפעליו הוא איכסן באכסניה של תורה 3 סניפים של ישיבות קטנות עם מאות בחורים וזה אבידה גדולה שאין לו תמורה ששקעה חמה שלא בעונתה באופן טראגי כזו… אוי ווייי אוי וויי וזה זיעזע לבב כל כלל ישראל בכל העולם.
צדק לפניו יהלך כל הצדקות הרבות שהוא חילק ר' יצחק והלך לפניך צדקך, כל התפילות שהתפללו בבית המדרש בווילאמסבורג וכל שעות הלימודי תורה שלמדו בזכותך יפתח לך כל הפתחים, אוי וויי קשה עלי פרידתכם עגמת נפש קשה בפטירת הראש הקהל אוי וויי אנשי שלומנו בכל העולם לא ישכחו לעולם את כל מה שעשית לנו גם כאשר זה לא הגיע בקלות אוי וויי והקב"ה יאמר לכל צרתינו די ויעמוד לימין האלמנה החשובה והבנים עד שנזכה לביאת משיח צדקינו בב"א

משם מסע ההלוייה בהשתתפות אלפים לעבר בית העלמין בעיר שם הובא למנוחת עולמים.

IMG-20160518-WA0065 IMG-20160518-WA0066 IMG-20160518-WA0069 IMG-20160518-WA0070 IMG-20160518-WA0072 IMG-20160518-WA0074 IMG-20160518-WA0080 IMG-20160518-WA0081 IMG-20160518-WA0082 IMG-20160518-WA0084 IMG-20160518-WA0085 IMG-20160518-WA0086 IMG-20160518-WA0087 IMG-20160518-WA0088 IMG-20160518-WA0089 IMG-20160518-WA0090 IMG-20160518-WA0091 IMG-20160518-WA0092 IMG-20160518-WA0093 IMG-20160518-WA0094 IMG-20160518-WA0095באסו