עשרות נציגי שלומי אמונים מכל רחבי הארץ הודיעו על השתתפותם בוועידה המרכזית שתיערך באוקראינה • בראש המסע לערש החסידות יעמדו הגאון רבי משה אורי אייזנשטיין שליט"א אב"ד בית דין לממונות בירושלים, והגאון רבי זושא הלוי הורביץ שליט"א רב מקהלות החסידים באלעד.

בעוד פחות משבעה שבועות יצאו עשרות רבות של נציגי 'שלומי אמונים' בכל רחבי הארץ, יחד עם אישי ציבור מהשורה הראשונה, ותיקי הסיעה שפועלים במישור הציבורי כבר עשרות שנים, לצד פעילים צעירים בני הדור הצעיר של סיעת 'שלומי אמונים', למסע שכולו קודש, בערש בחסידות באוקראינה.WhatsApp-Image-20160513

המסע ל'ועידת שלומי אמונים', ייערך בראשותם של הרבנים הגאונים: הגאון רבי משה אורי אייזנשטיין שליט"א, אב"ד בית דין לממונות בירושלים והגאון רבי זושא הלוי הורביץ שליט"א, רב מקהלות החסידים באלעד.

הרב זושא הורביץ

 

במסע ישתתפו גם בכירי העסקנים, ראשי ערים, סגני ראשי ערים וחברי מועצה, לצד מנהלי מוסדות והפעילים המרכזיים של שלומי אמונים ברחבי הארץ.

במסגרת הוועידה שתימשך בעז"ה מיום רביעי א' דר"ח תמוז, ועד יום שני שלאחריו, ישתתפו חברי סיעת 'שלומי אמונים', בפאנלים מקצועיים ובסדנאות העשרה, שיעניקו להם כלים מקצועיים ואיכותיים לשדרוג העשיה הציבורית, עליה הם אמונים מאז נכנסו לתפקידיהם הציבוריים. כמו"כ יושמעו הרצאות מפי ותיקי התנועה, נושאי הלפיד של מורשת הסיוע והפעילות הציבורית הבלתי מתפשרת של סיעת 'שלומי אמונים' מאז היווסדה.

בשורה מרנינה התבשרו נציגי התנועה שישתתפו במסע, ולפיה צפויים הרבנים הגאונים הגרמ"א אייזנשטיין והגר"ז הרוביץ לעמוד בראש מסע הקודש לציוני הצדיקים אבות החסידות, כשבמהלכו יושמעו מפיהם דברי הכנה והתחזקות לקראת התפילה על ציוניהם של אבות החסידות, אשר מפיהם אנו חיים.

במשרדי 'שלומי אמונים' נמשכות ההכנות האינטנסיביות לקראת הוועידה ההיסטורית, שלראשונה תכנס למשך מספר ימים את כל בעלי התפקידים והפעילים בתנועה, לאירוע מרהיב של גיבוש ואחדות השורות, לצד מסע שורשים שכולו התעלות רוחנית וסדרה של הרצאות וסדנאות שיאפשרו לעוסקים בצרכי ציבור באמונה להגביר כוחם וחילם, ולהמשיך את פעילות החסד שהיוותה ועדיין מהווה המוטיב המרכזי והיחידי של סיעת שלומי אמונים.