מועצת עיריית בני-ברק אישרה בישיבתה האחרונה את הצעת ראש העיר הרב חנוך זייברט, להקצאת 15 מגרשים לתלמודי –תורה באזורים שונים של העיר, לאחר ששנים רבות היו עיכובים באישורי הקצאות בשל אי הבנות בין סיעות שונות במועצה.

החלטת מועצת העירייה לאישור ההקצאות בוצעה, בהתאם לנהלי הקצאות של משרד הפנים, כשבתחילה פרסמה העירייה בכלי-תקשורת את כוונתה לאשר הקצאות למוסדות ציבור ודת, ומשום כך, נציגי מוסדות אלו הוזמנו להגיש את בקשותיהם לועדת הקצאות העירונית.

עם הגשת הבקשות להקצאות, בהתאם לנהלים וללוח הזמנים, התכנסה ועדת ההקצאות העירונית, בראשותו של הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח, ובהשתתפות חברי הועדה: רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה; גב' ציפורה לנדא, מנהלת מח' נכסים ואדריכלית רות מוזס, סגנית מהנדס העיר, כשלישיבות הועדה הוזמנו גם עו"ד שחר בן-עמי, יועץ חיצוני לועדה ועו"ד נטלי חן, יוע"מ לועדה.

כפי שהובהר, בשלב הראשון והנוכחי של ההקצאות, ניתנה עדיפות להקצאת קרקעות, או מבנים  להפעלת תלמודי-תורה, וזאת בשל מצוקת המקום שישנה בקרב מוסדות אלו, וזאת על סמך חוו"ד של הרב יהודה לוי, המשנה למנהל אגף החינוך, שכן, ישנם בעיר תלמודי-תורה, בהם לומדים אלפי תלמידים, בגילאי היסוד, יש בהם חוסר גדול בכיתות לימוד והם סובלים מצפיפות גדולה. בנוסף לכך, מרבית תלמודי-התורה ממוקמים, כיום, בנכסים פרטיים ומשלמים שכירות בסכומים גבוהים ביותר, ומשרד החינוך אינו משתתף בהחזר שכר דירה בתלמודי-התורה. לעומת זאת, הקצאת קרקעות או מבנים ציבוריים לתלמודי-התורה יקלו על הפעלתם, תהיה רווחה ללומדים בהם, התתי"ם יוכלו לקבל רישיונות הפעלה בהתאם לתנאי משרד החינוך והם גם יהיו זכאים לקבל תקציבי בינוי של כיתות ממינהל הפיתוח במשרד החינוך.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר הבהיר בישיבת המועצה, כי, בד בבד, לאישור ההקצאות הנוכחיות, פועלת העירייה להקצאת שטחים נוספים למטרות אלו במתחם חב' פיג'ו ברחוב הרב כהנמן, החולש על שטח רחב היקף, ולאחרונה גם אושרה תכנית ביחס למקרקעין אלו, ששינתה את יעדם מתעשיה למגורים ולמוסדות ציבור.

בישיבת המועצה אושרה ההקצאה לתלמודי-תורה, ממגזרים שונים, ובהם פני מנחם, באר יהושע, זיו התורה, שערי ציון, עטרת שלמה, ויז'ניץ, יסוד העולם, נטע שעשועים, מקור ברוך-סערט ויז'ניץ, תורת יעקב, שתילי זיתים, סמינר תורני בית יעקב, תפארת נצח ילדי ב"ב.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי כפי שהודגש בישיבת הועדה ובישיבת המועצה, בשלב הבא ידונו בבקשות להקצאות בתחומים נוספים ולהגיע להבנות, כפי שהוסדרו בהקצאות לתלמודי-תורה, ומשום כך אין העירייה יכולה לאפשר, בשום פנים ואופן, השתלטות על מגרשים ציבוריים, ולא ניתן לאפשר מצב של כל "האיש הישר בעיניו יעשה", כשהדרך היחידה והנכונה היא הגשת בקשות להקצאת מגרשים, בהתאם לנהלי משרד הפנים.

צילום אילוסטרציה: יעקב נחומי – פלאש90