בעקבות עלייה במספר הנפגעים ממדורות לג בעומר, מפרסם משרד הבריאות המלצות בטיחות כדי לעבור את לג בעומר בבטחה

לקראת ל"ג בעומר מזהיר משרד הבריאות "בלג בעומר חשוב להיזהר מאש כמו … מאש

כתוצאה משנים עברו בה פקדו מידי לג בעומר ילדים רבים את חדרי המיון בבתי החולים עקב היפגעות בתאונות, וכן על פי הנתונים על כך שקיימת עלייה במספר הפניות למיון בקרב ילדים, עקב כוויות לג בעומר. מפרסם משרד הבריאות את המלצותיו לחגיגות לג בעומר בבטחה

משרד הבריאות קובע כי יש למנות אחראי מבוגר שילווה את תהליך הקמת המדורה, משלב איסוף הקרשים ועד סיום המדורה

לא מבעירים מדורות מתחת לקווי חשמל וטלפון, בקרבת עצים ושיחים או מתקני דלק

אין להשאיר ילדים ללא השגחה אפילו לא לרגע, רגע זה הרבה זמן

 מגדירים גבול ביטחות למדורה מאבנים, על מנת לסמן את הקו שאותו לא עוברים.

שר הבריאות יעקב ליצמן אמר כי מדורות לג בעומר עשויות להיות מסוכנות לסביבה ולבריאות הציבור. מחובתינו להקפיד על נוהלי הבטיחות והסביבה, כדי למנוע היפגעות מיותרת ומסוכנת" ליצמן אף קורא להורים להיות אחראים ולהגביר עירנות כדי לא לסכן אותנו ואת ילדינו"

 

י