מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א החברים בנשיאות ועד הישיבות התאספו בבית הגרי"ג אדלשטיין והחליטו כי בנושא הגיוס הכל צריך להישאר כפי שהיה בעבר • צפו בגלריה של שוקי לרר

כינוס נשיאות ועד הישיבות נערך היום (שלישי) בשעות הצהריים במעונו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א בעיר בני ברק. בפתח הישיבה ביקש המארח מכל הגבאים לצאת, שכן במקום דנו בנושאים רגישים.

בכינוס השתתפו הגר"א פינקל, הגר"ד לנדא, הגרב"מ אזרחי, הגר"ש בעדני, הגרמ"י שלזינגר, הגרמ"מ פרבשטיין, הגר"ש אלתר, הגרי"מ וייס, הגר"ב סולוביצ'יק, הרה"צ רבי מנחם ארנסטר ובנו של כ"ק האדמו"ר מצאנז.

במשך שעה ארוכה דנו הרבנים בשורת נושאים העומדים על סדר היום, ובסיומה פירסמו את החלטותיהם. חברי הנשיאות קוראים לבחורי הישיבות, "לעורר ביותר על החיזוק הנדרש בערבי שבתות וביותר בזמן הקיץ שהיום גדול וידוע מאמר הרמב"ן כל המקודש מחבירו חרב מחבירו, על כן ראוי להם לעמלי התורה די בכל אתר ואתר המקימים עולם בתלמודם לנצל זמנים אלו ויראו על ידי כן ברכה והצלחה גדולה בתלמודם".

"ראשי הישיבות חברי הוועד הביעו את דעתם נוכח התקנות המתגבשות בימים אלו בתקנות הנוגעות להסדר דחיית גיוסם של בני הישיבות ועמדתם הברורה שהנוהל שהיה קיים עד עתה חייב להימשך ללא כל שינוי".

"חברי הוועד שליט"א הביעו את דעתם בדבר החובה הנדרשת מכלל ראשי מוסדות התורה להפקיד הקפדה יתרה ובכל התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', וכפי עמדתם והוראתם הברורה של ראשי ונשיאי ועד הישיבות זצוק"ל ויבדלחט"א, והמיקל בזה הינו בגדר חב לאחריני באופן חמור ביותר".

"ראשי הישיבות חברי הועד שליט"א מחזקים את ידי ראשי המפעל 'ועד הישיבות בא"י' שליט"א הפועלים בשליחותם ועל דעתם בנאמנות בכל כוחם לקיומה של תורה ויישר חילם, וקוראים בזה לעמוד לימינם, ולחזק ולתמוך במפעל הקדוש הזה, ויזכו עי"כ כל המסייעים לברכות המעותדות למחזיקי התורה ועץ החיים".

resized_DSC_0312

resized_DSC_0326

resized_DSC_0328

resized_DSC_0333

resized_DSC_0343

resized_DSC_0382

resized_DSC_0384

resized_DSC_0393

resized_DSC_0398

resized_DSC_0404

resized_DSC_0406

resized_DSC_0416

resized_DSC_0421

resized_DSC_0425

resized_DSC_0437

resized_DSC_0439

resized_DSC_0450

resized_DSC_0461

resized_DSC_0465

resized_DSC_0468

resized_DSC_0473

resized_DSC_0476

resized_DSC_0491

resized_DSC_0504

resized_DSC_0516

resized_DSC_0523

resized_DSC_0525

resized_DSC_0527

resized_DSC_0533

resized_DSC_0542

resized_DSC_0545

resized_DSC_0551

resized_DSC_0553

resized_DSC_0555

resized_DSC_0559

resized_DSC_0568

resized_DSC_0572

resized_DSC_0576

resized_DSC_0588

resized_DSC_0593

resized_DSC_0600

resized_DSC_0610

resized_DSC_0613

resized_DSC_0616

resized_DSC_0620

resized_DSC_0631

resized_DSC_0648

resized_DSC_0655

resized_DSC_0657