הרב הבלין דוחה את הביקורת הנשמעת על ההסדר שאליו הגיעו: "כל אלה שכותבים הצהרות יפות מתעלמים ממציאות אחת – יש כרגע 300 בחורים, תלמידי ישיבות, שאיבדו את מעמד 'בן ישיבה' בגלל יציאתם ל'קבוצה', והם קיבלו צווי גיוס. בלי פתרון הם יגוייסו או יושלכו לכלא. אנחנו מציעים פתרון שיוריד מעליהם את חרב הגיוס עד גיל 26, ובינתיים הם יכולים להמשיך ללמוד, להתחתן וללמוד בכולל".
ממש נפלא…
יוסר חרב הגיוס עד גיל 26, ואז???
צריכים להגיד כבר עכשיו "לא" בקול צלול וברור, ואם ח"ו יעצרו בחור היל"ת, צריכים להפגין, עד שהשלטון יבין שחב"ד הוא צבא ה' ולא צבא הכפירה!