מנכ"ל הבנק, חזי כאלו הודיע זאת לח"כ אורי מקלב שפנה אליו בעקבות מצוקתם של גופי הצדקה לנוכח כניסתם לתוקף של כללי המטבע החדשים

על פי ההנחיות החדשות של בנק ישראל שנכנסו לתוקף לפני מספר חודשים, בעבור המרת מטבעות לשטרות תהיה על כך עמלה משמעותית מסך ההפקדה כאשר האחוז משתנה מבנק לבנק, ובבנק ישראל ניתן לפרוט מטבעות ללא עמלה אך עד לסך מצטבר של 5,000 ₪ ולא יותר מ-1,000 מטבעות. לאור ההנחיות החדשות נוצרה מצוקה קשה את בגופי הצדקה הגדולים, לאור כך פנו בנושא לח"כ אורי מקלב , שהחל לפעול בנושא מול בנק ישראל.

לנוכח פנייתו של מקלב, כינס מנכ"ל בנק ישראל מר חזי כאלו לפני מספר חודשים ישיבה מורחבת בהשתתפות ח"כ אורי מקלב, היועצת המשפטית של הבנק הגב' טידה שמיר והנהלת מחלקת המטבע של הבנק, שם העלה ח"כ מקלב את מצוקתם של גופי הצדקה בעקבות ההוראות החדשות שהנהיג הבנק, כמו"כ הסביר כי טבעה של הצדקה בכך שהיא נאספת פרוטה לפרוטה, ולנוכח כללי הפריטה החדשים אין לקופות הצדקה שמחזיקות באלפי מטבעות שום פתרון מלבד פריטה בבנקים תמורת עמלות גבוהות שגורעות אחוזים ניכרים מהתרומות שנאספו.

בסיומה של הפגישה ביקש מנכ"ל הבנק מח"כ מקלב לבחון את הדברים עם כלל הגורמים הקשורים לנושא לאור הטענות המשפטיות שהועלו שלא ניתן להבדיל בין גופים מסחריים לעמותות, וזאת בכדי להציע את הפתרונות.

בימים האחרונים הודיע מנכ"ל בנק ישראל למקלב לאור פנייתו כי הנהלת הבנק הנחתה מחלקת המטבע של בנק ישראל לבנקים להיות קשובים במיוחד לצרכי עמותות וגופי צדקה המבקשים לפרוט מטבעות רבים ולהתייחס אליהם, על אף כניסתם לתוקף של כללי בנק ישראל החדשים בנוגע לפריטת מטבעות. בנוסף יפעל הבנק להקלת פריטת המטבעות לגופי הצדקה בבנק ישראל עצמו. ובהתאם לבקשתו של מקלב הודיע "ככל שארגוני צדקה ומוסדות ציבור יתקלו בקשיים – אגף הפיקוח על הבנקים יפעל למציאת פתרון מוסכם", הבהיר כאלו.

"ייחודה של הצדקה היא שהכספים נאספים פרוטה לפרוטה, ואך טבעי הוא שבידי גבאי הצדקה יהיו עשרות אלפי מטבעות בסכומי כסף קטנים. התורם מצפה ובטוח שכספו יגיע נטו לצדקה, ולכן יש להקל על גופי הצדקה ולא להכביד עליהם בעמלות מיותרות שיפגעו בכספי הצדקה – וגם הנהלת בנק ישראל הבינו זאת", מסכם ח"כ אורי מקלב.