לדרישת יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, יתנו ארכה של שבועיים לגמ"חים להסדיר את מעמדם • זאת במקביל לגיבוש פתרון שיאפשר להם לפעול גם לאחר החוק שיחייב את הרשויות בישראל לדווח לרשויות המס בארה"ב על נכסים של אמריקאים בישראל

מנהלי גמ"חים יכולים לנשום מעט לרווחה. בדיון היום (ב') בוועדת הכספים, הסתמן שנמצא פתרון שיאפשר לגמ"חים בישראל להמשיך לפעול גם לאחר שיחוקק תיקון לפקודת מס הכנסה, המחייב מוסדות פיננסיים ישראליים לדווח, באמצעות רשות המיסים בישראל, לרשויות המס של ארה"ב על נכסים של אזרחים אמריקאים.

התיקון לחוק הוא פועל יוצא של הסכם ה-FATCA ׁׁׁ(Foreign Account Tax Compliance) בין ישראל לארה"ב, לפיו על-מנת להמשיך את שיתוף הפעולה בין מוסדות פיננסיים ישראליים ואמריקאים, על גופים פיננסיים בישראל לדווח באמצעות רשות המיסים בישראל לרשויות המס האמריקאיות, על חשבונות המנוהלים במישרין או בעקיפין ע"י של אזרחים אמריקאים.

מדובר בהסכם עליו כבר חתומות מדינות רבות ושנובע מכוונת רשויות המס בארה"ב להעמיק את גביית המיסים על הכנסות של אזרחים אמריקאים מחוץ לגבולות ארה"ב. בדיון בוועדה היום, הסתמן פתרון שיחריג את הגמ"חים ע"י הגדרתם והסדרת מעמדם בישראל כמוסדות ציבור לצורך מס הכנסה.

An ultra orthodox Jewish man stands next to an ATM machine in the ultra orthodox neighborhood of Meah Shearim. March 6, 2013. Photo by Nati Shohat/Flash90. *** Local Caption *** ??? ????? ????? ???? ??? ????? ?????? ??? ?????

Nati Shohat/Flash90

בעקבות חתימת ההסכם הורה בנק ישראל לבנקים להסדיר את מעמדם של כל הארגונים והגופים המנהלים חשבונות אצלם ושביניהם אזרחים אמריקאים. לאור זאת, לאחרונה פנו מספר בנקים למנהלי גמ"חים בדרישה שיסדירו את מעמדם, אחרת יאלצו לסגור את חשבונותיהם, זאת מכיוון שלפי ההגדרות שבהסכם בין המדינות. הוראה זו של הבנקים העמידה בסכנה את עתידם של הגמ"חים ואת עצם האפשרות שלהם להמשיך להתקיים.

נוכח החשש מהפגיעה בגמ"חים, מיהר יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני לכנס את הוועדה לדיון דחוף בנושא. לדברי גפני: "ממשלת ישראל חתמה על הסכם עם ממשלת ארה"ב, מבלי שהיא לקחה בחשבון השלכות הרות אסון על אחד המפעלים החשובים ביותר בעם היהודי מזה אלפי שנים – ארגוני חסד ועזרה הדדית. חתמו על הסכם שעשוי למוטט את החברה האזרחית בישראל. הגמ"חים הם הגורם היחיד שמאפשר לאדם שנמצא במצוקה לקבל הלוואה ללא ריבית ולעמוד שוב על הרגליים. עתה השלכות ההסכם עשויות למוטט את המוסד החשוב הזה".

קרא בנושא:
סכנה לקיום הגמ"חים בעקבות חקירת רשות המיסים בארה"ב

גפני דרש מאנשי האוצר ובנק ישראל להורות לבנקים על מתן ארכה לגמ"חים, לפחות עד סוף חודש יוני, להסדרת מעמדם כמוסדות ציבור, מה שיאפשר החרגתם מהחוק החדש, שעפ"י ההסכם עם ארה"ב, מוסדות לתועלת הציבור פטורים מהוראות הסכם ה-FATCA.

הכלכלן הראשי באוצר, יואל נוה, הסביר ש"החוק הוא תולדה של הסכם שהוא עצמו תולדה של חקיקה אמריקאית שנועדה להתחקות אחר נכסים של אזרחים אמריקאיים ברחביי העולם. בסיס המס בארה"ב שונה מכל מדינות העולם ואם אתה אזרח אמריקאי אתה חייב במס בארה"ב, גם אם אתה מתגורר מחוץ לגבולותיה. אם כי יש הסכמים למניעת כפל מס. האמריקאים כופים על כל רשויות המס וגופים פיננסיים בכל העולם תעביר להם מידע אודות אזרחים אמריקאים. יש בידיהם להפעיל סנקציות על מוסדות שלא ישתפו פעולה, כגון, ניכוי מס במקור, במקרה שלא עומדים בהוראות החוק האמריקאי וכן ניתוק קשרים של גופים פיננסיים שלא ישתפו פעולה עם גופים פיננסיים בינ"ל חשובים".

גפני קבל בפני נוה, על-כך ש"ההסכם נחתם מבלי שמישהו בממשלת ישראל נתן את דעתו להשלכותיו על מפעל הגמ"חים". גפני ציטט ממכתב שנשלח מאחד הבנקים למנהלי גמ"חים, לפיו עליהם להסדיר את מעמדם עד ל- 15.6, אחרת חשבון הבנק שלו ייסגר. "מדובר באחד המוסדות המפוארים ביותר של העם היהודי, שמאפשר לאנשים במצוקה להשתקם. לא יתכן שבשם הסכם עם ארה"ב נמוטט את החברה בישראל. חייבים למצוא לזה פתרון. זה מחדל שלא לקחתם את זה בחשבון". נוה ניסה לשווא לשכנע שהבעיה איננה בחתימה על ההסכם: "ההסכם לא יוצר את הבעיה. החקיקה האמריקאית יוצרת את הבעיה. אני מניח שניתן למצוא פתרון שיאפשר לאותם גופים להמשיך לפעול, אבל עם החקיקה חייבים להתקדם".

Russian immigrants' change business in Jerusalem. November 17, 2008. Photo by Anna Kaplan/ Flash90. *** Local Caption *** ???? ???? ??? ???? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ?????

Anna Kaplan/ Flash90

ח"כ מנחם אליעזר מוזס אמר בדיון כי "הגמ"חים הם יסוד קיומו של עם ישראל. גמילות חסדים היא אחת מאבני היסוד של החברה בעם ישראל. הגוי שמייצר את ה-FATCA, אינו מבין את המציאות של מתן הלוואות ללא ריבית. גמ"ח הוא מוסד שראוי לכל תהילה וההוראה לסגור את הגמ"חים בעוד שבוע זו שערורייה. גמ"ח בהגדרה אינו מוסד פיננסי".

יו"ר הוועדה גפני סיכם ואמר שהוא "יקדם את החקיקה אך דרש מהאוצר, מרשות המיסים, מבנק ישראל וכל הגורמים הרלוונטיים לאפשר ארכה לגמ"חים לפחות עד סוף חודש יוני להסדיר את רישומם בארץ כמוסדות ציבור, מה שיאפשר להחריג אותם מהסכם ה- FATCA. ניתן להגדיר שגוף שלו הפקדות של פחות מ- 50 אלף דולר או נכסים בפחות מ- 50 מיליון דולר לא ייכלל בהסכם". כן פנה גפני למפקחת על הבנקים, חדוה בר, על-מנת שתוציא הנחיות לבנקים לתת את הארכה הנדרשת לגמ"חים להסדרת הסוגיה וקרא לכל הגורמים "לחזור אליו עם תשובה בתוך יומיים לכל היותר לגבי מתן הארכה" והודיע שיחדש את הדיון בהצעת החוק.