מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית כי החישוב על מנת לקבל את תשלום חופשת הלידה יהיה לפי המשכורות של חצי השנה האחרונה ולא כפי המקובל היום. מי תרוויח מכך?

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי של חברות הכנסת טלי פלוסקוב ותמר זנדברג. על פי החוק, מוצע להגדיל את התקופה לצורך חישוב דמי הלידה, משלושה חודשים שקדמו ליום הקובע (היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בשל ההיריון) לשישה חודשים.

בדברי ההסבר נכתב: "מטרת הצעת החוק היא להוסיף חודשיים נוספים לעניין התקופה שתובא בחשבון לצורך חישוב סכום דמי הלידה אשר מבוטחת זכאית להם. כיום, מבוטחת אשר זכאית לדמי לידה, מקבלת לאחר הלידה את הסכום הממוצע של שלושת החודשים האחרונים בהם עבדה לפני היום הקובע, שזה היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד.

"פעמים רבות נשים הרות נאלצות להעדר מהעבודה בחודשים האחרונים להריונן, בשל מצב פיזי ובריאותי. כתוצאה מכך, הן עובדות פחות ושכרן נפגע. הדבר בולט במיוחד בקרב עובדות שעתיות, אשר רובן עובדות במקצועות שוחקים, לרבות עובדות קבלן, ונאלצות להוריד במספר שעות העבודה בשבועות האחרונים להריון בגלל קשיים פיזיים.

"כדי להימנע ממצבים בהם משולמים למבוטחת דמי לידה אשר אינם תואמים לשכר הממוצע שהיא מרוויחה בחודש, מוצע כי לשנות את האפשרות בה דמי הלידה יחושבו על פי ממוצע הכנסתה של המבוטחת ברבע שנה שקדמה ליום הקובע, לממוצע הכנסתה בחצי שנה שקדמה ליום הקובע."

ח"כ פלסקוב אמרה בדיון כי "לא ייתכן שאישה תפגע בגלל שהיא בהיריון. היריון הוא תהליך טבעי בחייה של אישה, דמי הלידה נועדו להבטיח את כוחן הכלכלי של נשים בתקופה שלאחר הלידה. החישוב כפי שמבוצע כיום, פוגע במיוחד בעובדות השעתיות ובעובדות הקבלן ומקטין את הכנסתן שלא בצדק. דווקא בחודשים הראשונים שלאחר לידה, יש לחזק את הנשים ולוודא שכוחן הכלכלי לא נפגע. זהו מרכיב מהותי בשמירה על שוויון בין נשים וגברים.

36 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה.