ראשי הסיעות החרדיות לנתניהו: התערב ומנע חילולי השבת

ליצמן, דרעי וגפני נפגשו לדיון בעקבות התרבות חילולי השבת. הם הטילו על היועצים המשפטיים של הסיעות לבדוק כיצד ניתן למנוע הפרות אלו הן בהליכים מנהליים והן בתיקוני חקיקה