קרית ויזניץ בבני ברק מתעטפת בשעה זו באבל וביגון עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו בטרם עת של מי שזכה לעמוד ולשרת בקודש במשך שנים ארוכות את מרן האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" זצ"ל • בן 54 בפטירתו - נלב"ע לאחר מחלה קשה

קרית ויז'ניץ בבני ברק מטעטפת בשעה זו באבל וביגון לנוכח הבשורה הקשה על פטירתו בדמי ימיו של הרה"ח יעקב (יענק'ל) ויזל ז"ל מבעלי החסד הגדולים בקרית ויזניץ ומי שזכה לעמוד ולשרת בקודש במשך שנים ארוכות עוד מהיותו תלמיד בישיבה הקדושה, את מרן האדמו"ר "הישועות משה" זצ"ל במסירות נפש עצומה בהקריבו לילות כימים עבור זכיה נעלה זו.

בעשור האחרון לחיי האדמו"ר זצ"ל זכה המנוח והיה צמוד אל מורו ורבו כמעט בכל שעות היממה, חסידי ויזניץ אינם יכולים להלאים מזכרונם את הרגע המרטיט בעת מעמד יציאת הנשמה של כ"ק האדמו"ר זצ"ל ברגעיו האחרונים כאשר ר' יענקל ששהה בחדר פנימה סמוך למיטת מורו ורבו אליו היה מקושר בכל נימי נפשו במשך כל השנים, ברח החוצה ואמר לסובבים 'איני מסוגל לראות את מורי ורבי מסתלק מהעולם', ר' יענקל פתח את כל דלתות הבית לרווחת הציבור שנדחק בחוץ.

ר' יענקל, היה מגדולי אנשי החסד בויז'ניץ וניהל שנים ארוכות יחד עם ידידיו את ארגון 'מעגלי חסד' – ארגון המחלק פירות וירקות מידי שבוע בשבוע למאות משפחות ולפני החגים במכירות מוזלות. בחג הפסח האחרון, בהיותו כבר רתוק לכסא הגלגלים, הגיע במסירות נפש ממש להיות בזמן החלוקה ולעזור לציבור הן בהרשמה והן בחלוקה.

המנוח, היה קובע עיתים לתורה מתוך מסירות נפש עד ימיו האחרונים, ותדיר הסתובב כשצהלתו בפניו. על אף מצבו הקשה מעולם לא התייאש ולכל מבקריו ענה בפנים מאירות שהקב"ה יעזור ועושה עמו הטוב ביותר.

מרן האדמו"ר מוזיניץ אף טרח מספר פעמים במהלך התקופה האחרונה לבוא ולבקרו על מיטת חוליו, אתמול בבוקר הפתיע האדמו"ר והגיע שוב לבקרו על אף שכבר היה אצלו לאחרונה מספר פעמים. הנוכחים מספרים כי ר' יענקל שכב בדומיה כשעיניו זולגות דמעות ומביט על רבו – כך נפרד החסיד מרבו.

הלווייתו תצא בשעה 23:00 מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ אל עבר בית החיים ויז'ניץ.

בתמונה נראה ר' יענקל ז"ל כשהוא עומד מאחורי האדמו"ר על צד שמאל בצד