הארץ למכירה בעבור נזיד עדשים… בושה לשלום עם נאצים.