את הדברים אמר השר בעקבות הוונדליזם שנוצר במקום ע"י פורעים פלסטינים שהוכנסו למערה בחסות חודש הרמאדן • השר פנה במכתב בהול לשר הביטחון ליברמן בדרישה שיפעיל את סמכותו בענין

השר לשירותי דת ח״כ דוד אזולאי מש"ס פנה הערב במכתב לשר הביטחון אביגדור ליברמן והביע את דאגתו לדלופ המתפללים היהודיים במערת המכפלה, בעקבות חילול המערה והנזקים שחוללן הערבים למקום הקדוש ביום שישי האחרון כאשר בין היתר עקרו את המזוזה מדלת הכניסה הראשית למתחם.

במכתבו הנרגש מציין השר אזולאי "נודע לי כי ביום שישי האחרון פורעים השחיתו ועקרו את המזוזה בדלת הכניסה הראשית למערת המכפלה. אבקש לדעת כיצד האירוע יכול היה להתרחש".

"אני חרד לשלום המתפללים הפוקדים את המקום, שכן אם הצליחו הפורעים לעקור בכוח רב ואולי באמצעות כלי חד את המזוזה, חס וחלילה, היום לא תהיה, עלול פורע לפגוע בחיי אדם", כתב שר הדתות לליברמן ודרש למנוע פגיעה עתידית במערת המכפלה ובמתפללים.

תגובתו שר הביטחון לארוע טרם התקבלה.