ביום חמישי הקרוב יתכנסו ויבואו למעלה מחמש מאות לומדי ורבני כולל טהרות מכל רחבי הארץ לכינוס זיכרון מיוחד במלאות חמש שנים לעלותו לשמי רום של מרן רה"י הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זצ"ל

בחייהם ובמותם לא נפרדו. הגרמ"י ליפקוביץ והגר"ד אונגרישר זצ"ל במעמד. צילום: יהושע לרר
הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון נוסדו לפני ח"י שנים ע"י מרן הגרמ"י זצ"ל בראותו שסדר טהרות כמעט אינו נלמד ואינו ידוע בקרב לומדי התורה שבדורינו ובדורות הקודמים. מרן הגרמ"י יסד באותה עת כולל מיוחד ללימוד סדר טהרות, כולל שברבות השנים צמח וגדל ופרש את כנפיו בכל רחבי הארץ עד כי היום יושבים במסגרתו למעלה מחמש מאות תלמידי חכמים מובהקים בח"י כוללים בכל רחבי הארץ, הלומדים סדר טהרות בעיון.
המעמד השנתי של כולל טהרות מיסודו של הגרמ''י ליפקוביץ  (2)

מפעל כולל טהרות היה מפעל חייו ומשוש נפשו של מרן הגרמ"י זצ"ל בחיי חיותו עד כי בצוואתו הורה לבל יקראו על שמו דבר מלבד מכולל טהרות.
בחיי חיותו חתם הגרמי"ל זצ"ל מספר פעמים שטר שותפות עם מחזיקי תורה נכבדים אשר בחוכמתם נענו לבקשתו של הגרמי"ל והסכימו לבא בשותפות על מנת להחזיק ולתמוך במפעלו האדיר של הגרמי"ל ביסוד כולל טהרות. בשטר שותפות זה כותב מרן הגרמי"ל דברים מבהילים עד למאד כגון "ובכך שנטה שכמו הרי קנה חלקו שוה בשוה בזה ובבא וחלק כחלק יחדיו יאכל עמו לעולם הבא".
המעמד השנתי של כולל טהרות מיסודו של הגרמ''י ליפקוביץ  (4)

כיום מתנהלים הכוללים על ידי נכדו הג"ר יצחק קורלנסקי שליט"א שנתמנה על ידו לעמוד בראש המפעל הקדוש הזה, ובהנהלת תלמידו הקרוב הרב אלימלך הרשקוביץ שליט"א. בהדרכתו הישירה של מרן רבנו שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אשר כל ענייני הכוללים נעשים על פיו, והוא העומד על גביהם לזרז להמשיך ולהוסיף עוד בקיום והגדלת הכוללים. כמו כן זוכים הכוללים לברכתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון ליב שטינמן שליט"א המעודד את ראשי ומנהלי הכוללים במלאכת הקודש של המפעל הכביר הזה להגדיל תורה ולהאדירה.
בכנס שכאמור יתקיים ביום חמישי הקרוב ישמעו לומדי הכוללים שיעור מיוחד בסוגיות מסדר טהרות מפי מרן הגאון האמיתי רבי דוב לנדאו שליט"א ראש ישיבת סלבודקה. כמו"כ ימסרו דברי חיזוק והתעוררות ע"י הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א. בנוסף לכך ישאו דברים ראש הכוללים הגאון רבי יצחק קורלנסקי שליט"א וראשי הכוללים בבני ברק הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א והגאון רבי אליעזר דוד אפשטיין שליט"א.
בסיומו של הכינוס יעלו מאות לומדי הכוללים עם ראשיהם לציונו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זצ"ל למעמד נורא הוד של תפילת רבים לשפוך שיח ולבקש בתחינה לישועת הכלל והפרט.