ח"כ זוהר שהשתתף אחה"צ בישיבת ראשי הסיעות החרדיות ביקש להציג "הצעה משופרת" ל"חוק השבת" אותו הוא מקדם ולזכות בתמיכת החכי"ם • סיעת "כולנו" הביעה גם היא התנגדות לחוק המוצע • יו"ר הקואליציה הודיע כי 'יקבור' את ההצעה

במהלך ישיבת סיעת יהדות התורה שהתכנסה לדון בחילולי השבת, ביקש להיות נוכח ולהשתתף בישיבה ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) ולהציג בפני חברי הכנסת את מקצה השיפורים שקיים ב"חוק השבת" עליו הוא עומל מזה חודשים ארוכים ובכך קיווה לזכות בתמיכתם.

ההצעה עליה עמל ח"כ בכללותה באה לקבוע רף גבוה של קנסות עבור עסקים מחללי שבת בישראל, הצעת החוק המקורית אף הציעה שנת מאסר למי שיפתח את בית העסק שלו בשבת אך הדבר תוקן בעקבות לחץ ציבורי נרחב, ההצעה קוממה עליה בין היתר מחוקקים רבים בבית ובתוכם גם את ראש הממשלה שגילה את הסתייגותו מהצעת החוק. החכי"ם החרדים לעומת זאת טענו כי ההצעה תביא לפריצה רחבה ומשמעותית של הסטטוס קוו שבלאו הכי נפרץ משבת לשבת.

כאמור היום הבין זוהר כי לא יזכה בתמיכת החרדים, ופרסם לפיכך הודעה, "בחודשים האחרונים שקדתי על החוק והשבוע הבאתי ביחד עם חבריי חוק מעט שונה ומשופר. קיימתי סבב דיונים על מנת לייצר הסכמות ככל שניתן. בשיחה היום שותפיי לקואליציה הובהר לי כי בכוונתם להתנגד לחוק מאחר והוא מאפשר פגיעה בסטטוס קוו".

הוא הוסיף, "אני סבור שמדובר בהחלטה מצערת. החוק החדש שיצרנו הביא הזדמנות בלתי חוזרת להציל את יום השבת שהסטטוס קוו בעניינו הופר כבר מזמן. וויתור על ההזדמנות יהיה בכיה לדורות והפסד גדול לציבור. אמשיך להילחם למען השבת והצביון היהודי במדינת ישראל".