החיילים הוותיקים של צבא הולנד קיימו צעדה בעיר האג שבהולנד לציון "יום הלוחם הוותיק", כשהם לבושים במדים ששימשו את הלוחמים בתקופת מלחמות העולם - צילום: הדס פרוש, פלאש 90

.

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

Hadas Parush/Flash90

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

Dutch people dressed in World War I military uniforms participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Dutch people dressed in World War I military uniforms participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Dutch people dressed in World War I military uniforms participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Dutch people dressed in World War I military uniforms participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Dutch people dressed in World War I military uniforms participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Veterans participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

Veterans participate in the Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????

A Veterans Day parade in the Hague, Holland, on June 25, 2016. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** ??? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ?????? ????