לך תחפש עיסוק חדש
אתה אדם לא אמין, מחפש. את הרע מסית . כןלם זוכרים איך ניסית להפליל מפקד בכיר בצהל