כחלון יוזם: אגרה שנתית גבוהה לבעלי 3 דירות ומעלה

ההצעה מתוכננת לעלות במסגרת חוק ההסדרים שיוצג לממשלה באמצע אוגוסט • אם ההצעה תתקבל יהיה מדובר במכה של ממש למשקיעי הנדל"ן • והמדינה? היא צפויה להכניס לפחות מיליארד ש"ח מידי שנה כתוצאה מהמהלך