מכה לכחלון: בג"ץ מעכב את חוק הגבלת שכר הבכירים

בית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד החוק שמגביל את שכר הבכירים, זאת בשל חשש מטלטלה בבנקים. בנוסף הוחלט כי תוארך התקופה בה בכירי יוכלו להודיע על התפטרותם ועדיין ליהנות מתנאי הפרישה הקיימים כולל פיצויים ופנסיה

שופט בג"ץ, יורם דנציגר, נענה היום לבקשת איגוד הבנקים בישראל והוציא צו ביניים, לפיו בכירי הבנקים שיודיעו על התפטרות מעבודתם בתאגידים בתוך 45 ימים ממועד ההכרעה בעתירה נגד חוק שכר הבכירים או ביטול צו הביניים, לא יאבדו את זכאותם הנוכחית לקבל את מלוא הזכויות שהיו מגיעות להם בגין סיום יחסי העבודה אילו הסתיימו יחסים אלה במועד הגשת הבקשה.

דנציגר קיבל בכך את טענת איגוד הבנקים כי אין מנוס ממתן צו הביניים בנקודת הזמן הנוכחית. "קריאת החוק נושא העתירה על-פניו, אינה מאפשרת לעובדים לכלכל את צעדיהם נכון להיום. נוכח אי-הודאות והעמימות השוררים ביחס לכוונת המחוקק במספר נקודות משמעותיות בחוק, עובדים מסוימים במערכת הבנקאית עזבו את עבודתם, ואחרים שוקלים להתפטר מהתאגידים בהם הם עובדים מזה עשרות שנים", כתב דנציגר.

לדבריו, חלק מהעובדים נדרשים להגיש הודעות מוקדמות לפיטורים 90 ימים עובר למועד כניסת החוק לתוקף. כלומר עד למחר, ה-12 ביולי. "אין מדובר בטענות בעלמא, כאשר החשש מפני התפטרות הוא ממשי, ומובע גם על-ידי אנשי המקצוע בשירות המדינה, בראשם המפקחת על הבנקים. במצב דברים זה, וכאשר צו הביניים המבוקש הוא צר ומצומצם ביותר, נוטה הכף בעינַי לטובת "הקפאת המצב" – במובן אשר התבקש על-ידי העותרת ואשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה מפני אובדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם של העובדים הבכירים במערכת הבנקאית". דציגר ציין כי ההצדקה להוצאת צו הביניים מתגברת על רקע השאלות העולות בעתירה, חלקן שאלות תקדימיות המתייחסות להסדרים שאינם מוכרים במדינות אחרות בעולם.

עוד בנושא:

כחלון יוזם: אגרה שנתית גבוהה לבעלי 3 דירות ומעלה

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו