בפתח ישיבת סיעת 'כולנו' הודיע שר האוצר כי לקראת תקציב 2017 - פניו להורדה נוספת במיסים "במיליארדי שקלים" עבור אזרחי ישראל • "אינני חושש מביקורת על המהלך - הבטחנו וקיימנו", ציין כחלון

במהלך ישיבת סיעת 'כולנו' בחדר הסיעה בכנסת כמידי יום שני, נשא שר האוצר דברים בתחילת הישיבה ובישר על הורדה נוספת במיסים לאזרחי ישראל לקראת השלמת גיבוש תקציב 2017 בימים אלו.

"אנחנו נכנסים לישורת האחרונה בגיבוש תקציב המדינה לשנתיים הקרובות. כפי שהתחייבתי, בתקציב הקרוב אנחנו הולכים להתמקד בצעדים שיעודדו את צמיחת המשק. לתפיסתי יש שני מנועים עיקריים שמעודדים את הצמיחה – השקעות והפחתת מיסים" ציין שר האוצר והוסיף כי "בתקציב הקרוב אנחנו הולכים לחזק דרמטית את שני המנועים האלו – גם בתחום ההשקעות וגם בהפחתת מיסים".

"נשקיע בהשקעות ונבצע הפחתות מיסים במיליארדי שקלים. לאחר שהפחתנו מע"מ ומס חברות אנחנו עדיין רואים עודפי גבייה, המהלכים שלנו הם מחושבים, שקולים ואחראיים" הבטיח.

כחלון הבהיר כי הוא נחוש בדעתו וכי אינו חושש מביקורת על המהלך. "התחייבנו להמשיך ולהקל על חיי האזרחים ואנחנו שוקלים מספר צעדים שיפחיתו את נטל המס המושת עליהם. גם בשנה שעברה כשהחלטנו על הפחתת מע"מ ומס חברות היו ביקורות ומתקפות על המהלך – היום המהלך הוכח כנכון ומי שתקף מודה שהוא טעה. כספי המיסים הם כספים ששייכים לציבור וכשיש עודפים חובתנו להחזיר אותם לאזרחים".