היחדי שיכול להביא את השלום זה ביבי נתניהו
לא בגלל כישוריו האישיים אלא בגלל השתייכותו הפוליטית. בדיוק כמו שרק ממשלת שמאל יכולה לצאת למלחמה שתקבל קונצנזוס מקיר לקיר