מאחל במריבה הזו הצלחה לשתי הצדדים …שמאלנים מנוולים