השרים אישרו הגשת תקציב לשנים 2017-2018 ביחד, לאחר שכחלון הסכים לבקשת נתניהו בענין • ראש הממשלה: "התקציב הדו-שנתי יחזק את היציבות הכלכלית וישפר את תפקוד משרדי הממשלה"

הממשלה אישרה היום (א') את ההצעה שתקציב המדינה לשנים 2017-2018 יאושר במתכונת דו-שנתית, וזאת כפי שסוכם בהסכמים הקואליציוניים במועד הקמת הממשלה.

בנוסף, כלקח מתקציב 2011-2012, אושר כי תקציב המדינה לשנים 2017-2018 יכלול מנגנון שיבטיח כי גם במקרה שתהיה סטייה בתחזיות, יבוצעו התאמות שישמרו על מסגרות התקציב, וזאת בהתאם לדרישת שר האוצר, משה כחלון.

במסגרת המנגנון שאושר, בתום השנה הראשונה תתבצע הערכת מצב מחודשת לקראת שנת 2018, וככל שיהיה פער בין המסגרות שאושרו לבין התחזיות העדכניות, תידרש הממשלה להפחית את הוצאותיה לקראת שנת 2018.

אם לא יתבצעו הפעולות הנדרשות על-ידי שר האוצר, הממשלה תידרש להגיש תקציב חדש, ואם זה לא יאושר עד המועד הקבוע בחוק, המשמעות תהיה בחירות.

בפתח ישיבת הממשלה אמר נתניהו: "החוק הזה יחזק את היציבות הכלכלית וישפר את תפקוד משרדי הממשלה. הם יוכלו גם לקבל אופק תכנוני ואופק לפעולה במשך שנתיים רצופות".

לאחר מכן מנה נתניהו את יתרונות התקציב הדו-שנתי: "יציבות כלכלית, שליטה בהוצאות, הפחתת מסים, רפורמות עם תחרות – אלה הדברים ששר האוצר ואני עובדים עליהם יחד עם שרי הממשלה, לטובת כלכלת ישראל ולטובת אזרחי ישראל".