העוסקים למען הצלת ילדי העולים מצרפת לחינוך תורני מביעים כעת דאגה גדולה, מכך שבעקבות אירועי הימים האחרונים צפוי גל עליה מצרפת לארץ ישראל ולא יתאפשר לדאוג לכולם לחינוך תורני

מאז אסיפת התייסדות ה"קרן לילדי צרפת" שהתקיימה בבית כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א בארה"ב בער"ח ניסן העעל"ט, פועלים העסקנים החשובים במלוא המרץ, תוך שיתוף פעולה של כל המוסדות והארגונים הרלוונטיים, לסדר על צד היותר טוב את כל צרכי החינוך לילדי צרפת, ביניהם: שכירת מורים ומגשרים מיוחדים לצרפתים במסגרת בתי הספר התורניים; תוספת בנין חדרים או קרוואנים לבתי הספר; התאמת הרמה של בתי ספר מסוימים לילדי צרפת; שכירת פעילים צרפתים לרישום; הקמת 'מדרשיות' ללימוד עם ילדי צרפת שנפלו לרשת החינוך הממלכתי.

קרא בנושא:

בצל הפיגוע: 200 עולים מצרפת ינחתו בישראל ביום רביעי

לאור החשש שתגבורת גל העלייה היא בלתי נמנע, במיוחד אחר שגורמים שונים פועלים במרץ לנצל את הפיגוע לעורר חרדה ובהלה למען האינטרס של עידוד העלייה, נכנסו העסקנים בכוננות מוגברת, במטרה להשתדל ביתר שאת לעשות הכל מבעוד מועד על מנת שהמצב לא יצא מידי שליטה, ומתפללים לסייעתא דשמיא מרובה שיוכלו להציל נפשות ישראל של ילדי צרפת מכליון רוחני.

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (1)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (2)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (3)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (4)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (5)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (6)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (7)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (8)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (9)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (10)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (11)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (12)

דאגה רבה על גל העלייה הגדולה הצפויה בעקבות הפיגוע בניס (13)