עם הישגים כאלה…

שכחו לציין שהרפורמים קיבלו הכרה לא בדלת האחורית, אלא בקדמית, בכך שהממשלה התחייבה לבנות להם מקוואות באמצעות הזרמת כסף לסוכנות לצורך זה.
אוי נא לנו כי חטאנו. ועוד יותר כואב שזה עוד מוצג כהישג.